All posts tagged "Naturreservatet Markaskogen"

  • Ässkog blir en del av naturreservat

    Ässkog blir en del av naturreservatet Markaskogen. Kommunfullmäktige har beslutat att området kring Ässkogs gård i sydöstra delen av Örebro ska bli naturreservat, genom att utvidga det befintliga naturreservatet Markaskogen med 134 hektar görs reservatet dubbelt så...

    • Posted december 16, 2022
    • 0