All posts tagged "Naturvärden"

 • 8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog

  8 av 10 av Sveriges enskilda skogsägare vill arbeta för att öka naturvärdena i skogen, det visar en medlemsundersökning som LRF har gjort. Men det kräver att en ny skyddsmodell, baserad på frivillighet, införs. – Undersökningen visar att dagens naturvårdspolitik är kontraproduktiv eftersom...

  • Posted oktober 20, 2021
  • 0
 • Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

  Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna gör att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. Studien ger också förslag...

  • Posted oktober 24, 2019
  • 0
 • 38 miljoner till skogsägare stärker naturvärden och ädellövskog

  Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt 9,5 miljoner kronor, gick till skogsägare i Skåne....

  • Posted april 25, 2019
  • 0
 • Mycket kvar att göra för att miljömålet Levande skogar ska nås

  Miljöarbetet i skogen utvecklas i rätt riktning. Men om miljömålet Levande skogar ska nås till 2020 är arbetet med grön infrastruktur och skydd av skogar med höga naturvärden betydande åtgärder för att driva mot målet, säger Skogsstyrelsen....

  • Posted april 1, 2017
  • 0
 • Nya förslag för bättre miljöhänsyn på remiss

  Nu finns ett färdigt förslag till nya målbilder för miljöhänsyn i skogen. Det handlar bland annat om hänsyn till träd och buskar med höga naturvärden och om miljöhänsyn vid dikesrensning. Förslaget går nu ut på remiss. Sedan...

  • Posted mars 25, 2017
  • 0