Alla inlägg taggade "Naturvårdsverket"

 • Även sakägarna har överklagat domen

  Elva sakägare (grannar) med Jerle Stadsförening som biträdande har nu formellt överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm. Genom ekonomiskt stöd från över 250 bidragsgivare har föreningen möjlighet att...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0
 • Nu har Naturvårdsverket släppt rapporten om Illegal Handel & Hantering av Fluorerande Växthusgaser i Sverige

  I rapporten konstateras att förbättringar i tillsynsarbetet kan sammanfattas i dessa punkter: Utbildningar för att få ökad kunskap kring f-gaser och dess hantering samt utrustning Pop-up-verkstäder kan punktmarkeras för att upptäcka rörelsemönster Mer samverkan mellan kommuner med...

  • Skrivet februari 15, 2021
  • 0
 • Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall, därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. En utökad så kallad anteckningsskyldighet börjar gälla...

  • Skrivet juni 26, 2020
  • 0
 • Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro. När ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för...

  • Skrivet juni 18, 2020
  • 0
 • Naturvårdsverket vill halvera vildsvinsstammen till 2025

  Naturvårdsverket har tagit beslut om sin reviderade, Nationella förvaltningsplan för vildsvin. Planen innehåller bland annat mål för halvering av vildsvinsskadorna i jordbruk och trafik till 2025. – Det är mycket glädjande att verket nu markerar allvaret i...

  • Skrivet april 5, 2020
  • 0
 • Bra att Naturvårdsverket tar stort steg mot modernare jakt

  Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt. – Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med jakttidsförslagen. Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk...

  • Skrivet februari 16, 2020
  • 0
 • ArtDatabanken tvingas till nedskärningar

  ArtDatabanken tvingas till nedskärningar – slår hårt mot den biologiska mångfalden! ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och...

  • Skrivet april 7, 2019
  • 0
 • Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017

  Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017, från år 1990 till 2017 är minskningen 26,3 %. Rykande färska siffror från Naturvårdsverket visar att utsläppen från inrikesflyget fortsätter att minska. Naturvårdsverket är den...

  • Skrivet december 13, 2018
  • 0
 • Så många lodjur måste fällas 2019

  Jägarnas Riksförbund begär en kraftigt ökad lodjursjakt 2019 och vill att länsstyrelserna i Sverige beslutar om att totalt 336 lodjur ska fällas under licensjakten 2019. I Sverige finns fler än 1200 lodjur att jämföra med de 870...

  • Skrivet december 4, 2018
  • 0
 • 39 791 personer i upprop för att stoppa förslag om pilbågsjakt

  I juni kom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel i Sverige där jakt med pil och båge föreslogs bli tillåtet, förslaget har mött kraftig kritik och ett upprop som startades av Djurens Rätt har nått nästan...

  • Skrivet september 21, 2018
  • 0