Alla inlägg taggade "Naturvårdsverket"

 • Investeringsstöd vid installation av elbilsladdare

  En mycket välkommen möjlighet för alla Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner. Via Naturvårdsverkets satsning ”Klimatklivet” söker man investeringsstöd som ger avdrag på upp till 50% av kostnaden för att införskaffa och installera t.ex. laddstationer för bilar. Naturvårdsverket har hittills haft öppet...

  • Skrivet augusti 5, 2022
  • 0
 • Tänk om Naturvårdsverket skulle få samma genomslag

  Tänk om Naturvårdsverket skulle få samma genomslag som Folkhälsomyndigheten, under Covid-19 sattes stora åtgärder in snabbt trots att de fick ekonomiska konsekvenser och ingen visste om de skulle fungera. När det gäller klimatkrisen finns kunskapen – men...

  • Skrivet juli 1, 2022
  • 0
 • Beslut om licensjakt på varg

  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län. Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden:...

  • Skrivet juni 22, 2022
  • 0
 • Sverige fick över 100 nya naturreservat 2021

  Sverige fick fler än 100 nya naturreservat förra året, visar ny statistik från SCB och Naturvårdsverket. Det största av dessa är Slite skärgård vid Gotlands kust. Ökningen av formellt skyddad natur i Sverige utgjordes framför allt av...

  • Skrivet maj 28, 2022
  • 0
 • Gállok: Svenska regeringen agerar som om urfolksrätten inte fanns

  Amnesty beklagar djupt att regeringen sagt ja till Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession för en järnmalmsgruva i Gállok. Beslutet kommer trots att berörda samebyar, Sametinget, FN-experter, UNESCO, Amnesty, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och många andra sagt nej. Det...

  • Skrivet mars 23, 2022
  • 0
 • Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

  Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022, bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Våtmarker är bland de mest artrika naturmiljöerna i...

  • Skrivet mars 12, 2022
  • 0
 • Viltstrategin missar helt djurens välfärd

  Tio organisationer i öppet brev till Naturvårdsverket – Viltstrategin missar helt djurens välfärd. Nu skickar World Animal Protection tillsammans med 9 andra organisationer ett brev till Naturvårdsverket om viltstrategin. Organisationerna anser att viltstrategin helt missar djurens välfärd...

  • Skrivet februari 21, 2022
  • 0
 • Försvarsmakten säger ja till åtta av tio vindkraftverk

  Bilden av att Försvarsmakten oftast säger nej till vindkraftverk är felaktig. Det visar statistik från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Aktörer som vill debattera frågan har ett ansvar att hålla sig till fakta, så att var och en kan...

  • Skrivet december 25, 2021
  • 0
 • Örebro kommun får miljonbelopp i bidrag för naturvårdsprojekt

  Örebro kommun får dryga 2,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att skapa rika naturmiljöer, som stimulerar till friluftsliv och ökad folkhälsa. Bidragen kommer från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, och ska stimulera till ett ökat initiativtagande i arbetet...

  • Skrivet september 6, 2021
  • 0
 • Även sakägarna har överklagat domen

  Elva sakägare (grannar) med Jerle Stadsförening som biträdande har nu formellt överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm. Genom ekonomiskt stöd från över 250 bidragsgivare har föreningen möjlighet att...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0