All posts tagged "Nätverk"

 • Forskare i nytt nätverk om skolan och barns mänskliga rättigheter

  Skolan har ett uppdrag att undervisa barn i mänskliga rättigheter. Ann Quennerstedt, professor i pedagogik, har fått 1,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att etablera ett internationellt nätverk för utbildningsvetenskaplig rättighetsforskning. – Utbildning i mänskliga rättigheter som baseras...

  • Posted november 12, 2021
  • 0
 • Det största nätverket för att undersöka könsbaserat våld inom akademin

  Forskning i 15 länder och med 46 deltagande universitet ska kartlägga könsbaserat våld och sexuella trakasserier bland anställda och studenter – med målet att komma fram till praktiska lösningar. – Vi saknar idag kunskap om denna utsatthet,...

  • Posted oktober 1, 2021
  • 0
 • 50-tal nätverk bakom storskalig alkoholsmuggling

  Miljontals liter öl, vin och sprit har smugglats in i landet i den så kallade myrtrafiken över Öresund de tre senaste åren. I de ärenden som Tullverket utrett motsvarar den smugglade alkoholen totalt 280 000 liter starksprit,...

  • Posted december 19, 2020
  • 0
 • 6 sätt att bidra till ditt nätverk

  Ett säkert sätt att lyckas med sitt nätverkande är att vara generös. Men var ska man börja? Här kommer sex tips på hur du kan bidra till ditt nätverk och personerna i det! En av nycklarna i...

  • Posted augusti 10, 2019
  • 0
 • Nätverk ska stärka Region Örebro läns kvalitetsarbete

  Med ambitionen att gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter väljer Region Örebro län att gå in i ett nätverk för kvalitetsutveckling tillsammans med andra regioner i Sverige. Sammanhållande för nätverket blir Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, där Region...

  • Posted maj 21, 2019
  • 0
 • Telefoner och digitala nätverk fungerar – utom för Mikaeli vårdcentral

  Telefoner och digitala nätverk fungerar igen som vanligt inom Region Örebro län, utom för Mikaeli vårdcentral i Örebro. Där pågår felsökning fortfarande. Annars betyder det att telefonkontakt fungerar och att besök kan göras som vanligt. Patienter som inte...

  • Posted januari 17, 2019
  • 0
 • Många i Sverige vet inte vad som hänt deras familjemedlemmar

  Röda Korset efterforskar saknade personer som förlorat kontakten med sina nära anhöriga på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration. Den internationella rödakorsrörelsens unika nätverk gör det möjligt att efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen....

  • Posted december 27, 2018
  • 0
 • Europeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser

  Kraniofacial kirurgi är ett av tre områden vid Akademiska sjukhuset som nyligen ackrediterats av de europeiska referensnätverken (ERNs), övriga är sällsynta hudsjukdomar (gendermatoser) och sällsynta endokrina tumörsjukdomar. Det virtuella samarbetet syftar till att förbättra vården för patienter...

  • Posted juni 21, 2017
  • 0
 • Örebro kommun på plats i Almedalen

  Första veckan i juli träffas politiker och samhällsaktörer i Almedalen på Gotland för att diskutera, debattera, dela kunskap och bygga nätverk. Örebro kommun kommer att vara på plats. – Almedalsveckan är en viktig nationell arena för samhällsutvecklingen...

  • Posted juni 16, 2017
  • 0
 • IUC Wermland ska coacha företag att höja digitaliseringstakten i Örebro län

  Fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet ska erbjudas coachning för att öka användandet av digital teknik, nu är det klart vilka aktörer som genomför coachningen i Digitaliseringslyftet. Coachningsarbetet kommer att drivas av tio...

  • Posted april 21, 2017
  • 0