All posts tagged "Nedgång"

 • Lägenhetspriserna föll i hela Sverige i oktober

  Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll med 1,8 procent och villapriserna med 0,7 procent. Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner. Fallet var störst i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige. Villapriserna föll...

  • Posted november 2, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli

  Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli i Sverige som helhet, lägenhetspriserna föll med 1,6 procent och huspriserna med 0,5 procent, men med stora regionala skillnader. Mest föll lägenhetspriserna i Stormalmö följt av Storstockholm. Huspriserna föll mest...

  • Posted augusti 3, 2023
  • 0
 • Omsättningen i byggmaterialhandeln tappar

  Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med nästan 18 procent under andra kvartalet 2023. Liksom första kvartalet så minskar omsättningen i samtliga större varugrupper, varav minskningen för...

  • Posted juli 28, 2023
  • 0
 • Nedgången på bostadsmarknaden saktar av

  Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden saktar av, antalet inteckningar under andra kvartalet minskade med sex procent jämfört med första kvartalet. Det visar Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar på fastighetsmarknaden för andra kvartalet 2023. – Den svagt nedåtgående...

  • Posted juli 17, 2023
  • 0
 • Nedgång i nyregistreringssiffrorna

  Maj månads registreringssiffror visar på en minskning för både husvagnar och husbilar, även om tappet på husbilar i maj inte var lika stort. – Vi hör från våra medlemsföretag över hela landet att efterfrågan på nya fordon...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna i Örebro län sjunker

  De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med 3 procent, medan villapriserna sjunkit med 1 procent. Under mars steg bostadspriserna på bred front i landet som helhet, trots svenskarnas pressade ekonomi. Bostadsrättspriserna ökade med...

  • Posted april 7, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna fortsatte ner i hela Sverige

  Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Prisfallen är större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster. Lägenhetspriserna föll med 1,5 procent och villapriserna med hela 2,9 procent. Priserna på...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Bostadsbyggandet tvärnitar

  Den svenska ekonomin spås gå in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon

  Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid – Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent...

  • Posted augusti 1, 2022
  • 0
 • Fortsatt nedgång i handlarnas framtidstro

  Svensk Handels Handelsbarometer för juni månad visar att den dystra trenden håller i sig. Svenska handlare uppvisar för tredje månaden i rad negativa framtidsförväntningar. Ljuspunkten finns inom dagligvaruhandeln, där framtidsförväntningarna stiger från låga nivåer. Den ökade inflationen...

  • Posted juni 21, 2022
  • 0