All posts tagged "Nivå"

 • Svensk sjukfrånvaro nu i nivå med den europeiska

  I tidigare internationella jämförelser har den svenska sjukfrånvaron stuckit ut som både hög och fluktuerande. Men de senaste 20 åren har sjukfrånvaron blivit såväl lägre som mer stabil. Numera ligger Sverige i nivå med genomsnittet för ett...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Sjunkande grundvattennivåer

  SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet, i många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden.  Det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april har i...

  • Posted juni 18, 2018
  • 0