All posts tagged "Njurcancer"

 • Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer

  Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv. Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar. Det är dags...

  • Posted juni 20, 2020
  • 0
 • Keytruda i kombination med axitinib minskar risken för död vid njurcancer

  Nya resultat från fas-3 studien Keynote-426 visar att Keytruda (pembrolizumab) i kombination med axitinib som första linjens behandling vid avancerad njurcellscancer, nästan halverade risken för död jämfört med standardbehandling och minskade risken för tumörprogression och död med...

  • Posted mars 2, 2019
  • 0
 • Nytt hopp för patienter med vanlig typ av njurcancer

  Studie visar att Keytruda® (pembrolizumab) som kombinationsbehandling ger signifikant förbättrad totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad som första linjens behandling vid avancerad eller spridd njurcellscancer. Pembrolizumab är den första immunterapin som visat dessa resultat. Den pivotala fas 3 studien,...

  • Posted oktober 28, 2018
  • 0