All posts tagged "Njurförbundet"

 • Ny kampanj sätter fokus på allvarlig sjukdom

  Njursjukdom ökar – allvarlig sjukdom som upptäcks för sent. Kampanj belyser: Tre tillstånd då man bör kolla njurarna. Kronisk njursjukdom ökar i Sverige och i världen. Sjukdomen drabbar var 10:e person och samtidigt saknar två av tre patienter...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Organdonationer fortsätter att öka genom DCD

  Under 2022 ökade antalet organdonationer från avlidna givare och uppnådde all time high med 206 donationer, det visar färska siffror över fjolårets transplantationsverksamhet i Sverige från Svensk Transplantationsförening. I jämförelse med 2021 var det 14 fler personer som...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Frihet för njursjuka ett geografiskt lotteri

  Det råder stora regionala kvalitetsskillnader i vården för personer med kronisk njursjukdom. Behöver du dialys i Värmland är du hänvisad till behandling på sjukhus – bor du i Gävleborgs län är chansen betydligt större att du får...

  • Posted augusti 23, 2020
  • 0
 • Njurtransplanterade kan snart slippa immunhämmande medicin

  Medicin som sänker immunförsvaret i samband med transplantationer ger ökad risk för cancer, diabetes, och livshotande infektioner. Med en ny behandling i sikte, ska livslång immunhämning inte behövas. Personer som genomgår en njurtransplantation måste stå på livslång immunhämmande...

  • Posted oktober 6, 2018
  • 0
 • Semester gäller inte alla, många dialyspatienter har ”kommunarrest”

  Att planera sin och familjens sommarsemester är en självklarhet för de flesta. Tillhör man en av de drygt 4000 i landet som behöver dialys 3 – 4 gånger per vecka är situationen annorlunda. Brist på dialysplatser och personal...

  • Posted juli 23, 2018
  • 0
 • 100 000 kr till Olof Hellberg, USÖ, för njurforskning

  Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening grundade under 2013 Insamlingsstiftelsen Njurfonden för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar. Håkan Hedman, ordförande, säger: ”Njursvikt är en dold folksjukdom och det beräknas att nära...

  • Posted december 31, 2014
  • 0