Alla inlägg taggade "Norconsult"

 • Pånyttfödda städer

  Dagens städer tär alltför mycket på ekosystemet, på både lokal och global skala. För att möta framtidens utmaningar, inte minst när det gäller klimatförändringarna, krävs nya tankesätt och arbetsprocesser. Ett koncept som har dykt upp på senare...

  • Skrivet juli 31, 2020
  • 0
 • Norconsult ökar kapaciteten och säkerheten vid Örebro Södra

  Örebro är en viktig knutpunkt för såväl region- och pendeltågstrafik som för tung godstrafik. Nu har arbetet påbörjats med att bygga en fungerande och attraktiv järnvägsanläggning genom staden, med bäring på att klara kapacitet fram till år...

  • Skrivet juni 18, 2020
  • 0
 • Caroline bygger konstruktionsteam med bredd och mångfald

  Caroline Martinsson har gjort snabb karriär på Norconsult, först som uppdragsledare och nu som tillförordnad teamchef för konstruktörerna i Göteborg och Örebro. Genom lyhördhet, öppenhet och mångfald vill hon vara med och stärka upp bolagets konstruktionskompetens. Trycket...

  • Skrivet november 21, 2018
  • 0
 • Norconsult fortsätter att vinna uppdrag i Örebro

  Örebro kommuns ska åtgärda trafiklösningarna kring Marieberg och en vägplan för väg 51 genom Marieberg ska tas fram. Arbetet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och Norconsult ansvarar för utredningar och analyser inom miljö, landskap, VA...

  • Skrivet december 14, 2017
  • 0