All posts tagged "Nyregisterering"

 • Kraftig minskning av antal nyregistrerade personbilar väntas i år

  Mobility Sweden justerar ner fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade personbilar 2023 från den tidigare prognosen på 290 000 till 265 000. Nedjusteringen sker till följd av konjunkturläget, hushållens minskade köpkraft och effekten som borttagandet av klimatbonusen inneburit. I januari...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Elbilarna nådde ny högsta notering i november

  Mobility Swedens registreringsstatistik för november månad visar att elbilarna fortsätter slå nya rekord. Hur takten i elektrifieringen kommer fortsätta är beroende av vilka nya styrmedel som införs. Avskaffandet av klimatbonusen kommer att påverka elektrifieringen negativt. Privatleasingen av...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon

  Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid – Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent...

  • Posted augusti 1, 2022
  • 0
 • Prognosen för personbilar och lätta lastbilar kommer att revideras ned

  Prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar för 2022 kommer att behövas revideras ned. Den bakomliggande orsaken för detta är Rysslands invasion av Ukraina. – I dagsläget är det mycket svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna...

  • Posted mars 15, 2022
  • 0
 • Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021

  Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent. Detta trots leveransproblem och förändringar av Bonus-malussystemet och förmånsvärdet för tjänstebilar. De laddbara bilarna ökade...

  • Posted januari 3, 2022
  • 0
 • Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med drygt 4 procent i juli

  Under juli 2020 nyregistrerades 23 804 personbilar. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juliföregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att...

  • Posted augusti 5, 2020
  • 0
 • ​Nyregistrerade bilar ökade med knappt 81 procent i juli

  Under juli månad 2019 nyregistrerades 24 951 personbilar, en ökning med 80,8 procent jämfört med juli månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och...

  • Posted augusti 2, 2019
  • 0
 • Nyregistrerade bilar minskade med 27,4 procent i oktober

  Under oktober månad 2018 nyregistrerades 24 128 personbilar, en minskning med 27,4 procent jämfört med oktober månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Den 1 juli infördes det nya bonus malus-systemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar...

  • Posted november 4, 2018
  • 0
 • Nya bilar ökade med 10,4 procent

  Dieselbilar uppgick till 51,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,2 procent under...

  • Posted januari 3, 2017
  • 0