All posts tagged "Nyttan"

  • Viktigt att väga in risker kontra nyttan

    Viktigt att väga in risker kontra nyttan, vid direktåtkomst av barns journaluppgifter. Svenska Läkaresällskapet (SLS) identifierar både för- och nackdelar med förslag, som syftar till att åtgärda barn och vårdnadshavares direktåtkomst till journaluppgifter. Ett problem i dag är...

    • Posted december 9, 2023
    • 0