Alla inlägg taggade "Objektburen smitta"

  • Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

    Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa....

    • Skrivet november 25, 2021
    • 0