All posts tagged "Ökad risk"

 • Ökad risk för spelproblem och psykisk ohälsa bland ishockeyspelare

  Manliga ishockeyspelare på elitnivå har tre till fyra gånger oftare spelproblem, jämfört med män i befolkningen i övrigt. Rapporten Elitidrottares spelproblem en fallstudie av svensk ishockey visar också att problem, med spelande är vanligare bland de elitidrottare...

  • Posted november 29, 2023
  • 0
 • Högt blodtryck hos ungdomar ger ökad risk

  Högt blodtryck hos ungdomar ger ökad risk för framtida hjärt-kärlsjukdom. Data från 1,4 miljoner svenska mönstrande visar att förhöjt blodtryck vid 18 års ålder ökar risken för framtida hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och död. Högt blodtryck är ett globalt...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Ökad risk för suicidförsök

  Unga hbtq-personer har en ökad risk för suicidförsök jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. En skyddande skolmiljö och stöd från familj och vänner är viktiga skyddsfaktorer för att minska suicidförsök. Suicidförsök och annat suicidalt beteende är vanligare...

  • Posted augusti 3, 2023
  • 0
 • Ägare till hund med diabetes har ökad risk

  Hundägare som har en hund med diabetes löper högre risk att själva diagnosticeras med typ 2-diabetes jämfört med ägare till hundar utan diabetes. För kattägare och deras katter tycks dock inga sådana samband finnas. Det här visar...

  • Posted juli 30, 2023
  • 0
 • Yrken med hög fysisk belastning har sämre hälsa

  Yrken med hög fysisk belastning har sämre hälsa, och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Daniel Väisänen har i sin avhandling studerat fysisk arbetsbelastning och livsstilsrelaterade faktorer i olika yrken. Resultatet visar att yrken som har lägre...

  • Posted juli 21, 2023
  • 0
 • Högt BMI ökar risken

  En ny studie från Uppsala universitet visar att ett högre kroppsmasseindex (BMI), ökar risken för fem olika reumatiska sjukdomar; ledgångsreumatism, artros, gikt, psoriasisartrit samt inflammatorisk spondylit. Forskarna kunde också se att BMI var en starkare riskfaktor för...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • Borrelia ger ökad risk att utveckla psykiska diagnoser

  En ny studie har visat att personer som har drabbats av Borrelia har en ökad risk för att utveckla psykiska diagnoser och att försöka begå självmord. Borrelia-sjukdom är en infektionssjukdom som orsakas av Borrelia burgdorferi, en bakterie...

  • Posted januari 9, 2023
  • 0
 • Ökad risk för exploatering av ukrainska flyktingar

  Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det finns en ökad risk att ukrainska flyktingar utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige. Vi har tillsammans med andra myndigheter och organisationer från civilsamhället uppdaterat lägesbilden för människor på flykt från Ukraina....

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi

  En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Ökad risk för olyckor med vilt

  Hösten är här och med det finns stora risker för viltolyckor. I snitt inträffar en viltolycka var 8:e minut i Sverige.  – Det blir mörkare på kvällar och morgonen och det är samtidigt som viltet rör sig...

  • Posted oktober 1, 2022
  • 0