Alla inlägg taggade "Ökning"

 • Vaccinrelaterade bedrägerier ökar lavinartat

  IT-säkerhetsföretaget Check Point varnar nu allmänheten för att bedrägerier kopplade till vaccinrelaterade webbplatser utgör en stor risk. Under de senaste åtta månaderna har antalet registrerade domäner med koppling till vaccin ökat med 300 procent. Från november 2020...

  • Skrivet mars 5, 2021
  • 0
 • Ökad rädsla att larma om oegentligheter

  Åtta av 35 fackförbund uppger att rädslan för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Enligt sex av de tillfrågade fackförbunden har även antalet medlemmar som blivit utsatta för repressalier till följd av rapportering ökat....

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Nu startar pollensäsongen i Örebro län – ökad oro kopplad till pandemin

  Måttliga halter av hassel och al har uppmätts under hela veckan, säsongen blir förmodligen lång. Sifo har på uppdrag av Apotek Hjärtat tagit fram en riksrepresentativ undersökning. Den visar huruvida människor upplever en oro kring sin pollenallergi i...

  • Skrivet mars 3, 2021
  • 0
 • Försäkringsbedrägerierna ökar

  Försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkrings­bedrägerier. Under 2020 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 8 198 bedrägeriutredningar, vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning...

  • Skrivet mars 3, 2021
  • 0
 • Det har rapporterats 442 nya fall i Örebro under den senaste veckan

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 442 nya fall. Hur är...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Ökat intresse för studier utomlands

  Reserestriktioner och distansundervisning i samband med Covid-19 har inneburit att färre studenter haft möjlighet att studera på universitet och college utomlands, intresset för att läsa en utbildning eller termin utomlands är dock större än på länge och...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • Svårutredda brott ökar stort

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen, av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten, antalet anställda har också ökat. Antalet...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Sexualbrott på nätet ökar – information ska öka medvetenheten

  Under det dryga året som ISÖB (Internetrelaterade Sexuella Övergrepp mot Barn) haft sin verksamhet igång i polisregion Bergslagen har anmälningarna ökat inom alla brottskategorier som gruppen handlägger. Gruppen handlägger bland annat barnpornografibrott (127 ärenden under 2020), utnyttjande...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Befolkningen ökar i Örebro kommun – nu 156 381

  Igår publicerade SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Örebro kommun har folkmängden ökat. I Örebro kommun bor numera 156 381 personer. Det är...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Kraftig ökning av antalet uppsagda i välfärden

  Över 1 600 personer sades upp i välfärdssektorn under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från året innan. De yrkesgrupper som drabbades hårdast var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny...

  • Skrivet februari 22, 2021
  • 0