All posts tagged "Oktober 2018"

  • Överskott i statens budget i oktober

    Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av...

    • Posted december 2, 2018
    • 0