All posts tagged "Olso universitet"

  • Miljögifter kan leda till typ 1-diabetes

    I en alldeles färsk rapport har forskare vid universitetet i Oslo i samarbete med universitetet i Tromsø visat att miljögifter troligen bidrar till att någon får typ 1-diabetes. Tester gjorda på råttor visar att även låga koncentrationer...

    • Posted juli 18, 2022
    • 0