All posts tagged "Omfattande"

 • Omfattande satsningar på integration

  I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen omfattande åtgärder för att boende i utsatta områden ska bli en del av samhällsgemenskapen. Det handlar om satsningar inom idrottsrörelsen, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bland barn och unga samt ökade...

  • Posted november 5, 2022
  • 0
 • Chefsuppdragen inom Region Örebro län ska vara hållbara och attraktiva

  Chefsuppdragen inom Region Örebro län har med tiden blivit alltmer omfattande och komplexa, vilket resulterat i en kartläggning för att vidareutveckla hållbara och attraktiva chefsuppdrag. Revisorerna har granskat Region Örebro läns arbete inom området personal- och kompetensförsörjning,...

  • Posted maj 21, 2019
  • 0