All posts tagged "Omhändertagna unga"

  • Brister i stödet till omhändertagna unga

    6 av 10 kommuner uppger att de inte ger ett tillräckligt bra stöd till omhändertagna unga i övergången till vuxenlivet. En majoritet av kommunerna erbjuder inte något särskilt stöd för att de unga som omhändertagits ska klara...

    • Posted juni 9, 2022
    • 0