All posts tagged "Orange obligation"

  • Världens första orange obligation

    En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens...

    • Posted december 1, 2022
    • 0