Alla inlägg taggade "Örebro kommun"

 • Örebro bäst i Sverige på stadsplanering

  Örebroarna ger sin stad toppbetyg i Samhällsbarometern 2021, en undersökning som visar hur invånarna i landets tolv största kommuner upplever sin stad kopplat till stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. När örebroarna tycker till om planeringen av sin stad...

  • Skrivet maj 4, 2021
  • 0
 • Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter i Örebro 2021

  Nu kan föreningar och organisationer i Örebro kommun söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter 2021. I och med rådande coronaläge kommer fler att semestra hemma i Örebro. Därför vill Örebro kommun tillsammans med ideella...

  • Skrivet maj 3, 2021
  • 0
 • Nära 12 000 personer deltar i Örebros skräpplockardagar

  63 av Örebro kommuns förskolor och skolor kommer delta i Skräpplockardagarna som hålls 8–16 maj. Kommunen samarbetar även med Städa Sverige som via lokala sponsorer har engagerat ett 20-tal föreningar. Dessutom har ett antal privatpersoner anmält sig...

  • Skrivet maj 3, 2021
  • 0
 • Tillförordnad programdirektör för Barn och utbildning

  Karin von Stedingk föreslås bli tillförordnad programdirektör för programområde Barn och utbildning från och med den 1 juni. Beslut fattas i Kommunstyrelsen den 11 maj. Nuvarande programdirektör för Barn och utbildning, Mikael Carstensen, avslutar sin anställning i...

  • Skrivet maj 1, 2021
  • 0
 • Nya direktörer i ledningen för Örebro kommun

  Vid Kommunstyrelsens möte den 11 maj kommer beslut att fattas om tillsättning av nya direktörer i Örebro kommun. Kommundirektör Peter Larsson föreslås bli Örebro kommuns nästa kommundirektör med tillträde 1 november. Han kommer närmast från Uddevalla kommun, där han idag är kommundirektör....

  • Skrivet april 30, 2021
  • 0
 • Nya direktörer i ledningen för Örebro kommun

  Vid Kommunstyrelsens möte den 11 maj kommer beslut att fattas om tillsättning av nya direktörer i Örebro kommun. Kommundirektör Peter Larsson föreslås bli Örebro kommuns nästa kommundirektör med tillträde 1 november. Han kommer närmast från Uddevalla kommun, där han idag är...

  • Skrivet april 29, 2021
  • 0
 • Amerikansk konstnärsduo sätter färg på cykelbana i Örebro

  New York, Miami och… Örebro. Det blir den amerikanska konstnärsduon Jessie & Katey som får skapa konst på en cykelbana i Örebro i sommar. Markmålningarna är duons första verk i Sverige. – Avgörande för vårt val är...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0
 • En förskola i takt med tiden

  I dag avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Flerstämmig undervisning i förskolan där 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0
 • Stark byggtakt i Örebro kommun

  De senaste fem åren har det byggts nästan 7 700 nya bostäder i Örebro kommun, det är lika många som de föregående 16 åren tillsammans! En byggtakt som saknar motstycke sedan Miljonprogrammet slutfördes på 70-talet, och förutsättningarna...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Unikt samarbete ger trångbodda och nyseparerade familjer förtur

  Trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat får förtur på nybyggda prissänkta lägenheter i Södra Ladugårdsängen. Detta är möjligt tack vare ett unikt samarbete mellan Örebro kommun och bostadsföretaget Botrygg. – En stad som växer i den...

  • Skrivet april 15, 2021
  • 0