Alla inlägg taggade "Örebro kommun"

 • Lokalt | Bygg-Fast har fått en tilldelning för ca 125 hyresrätter i Örebro

  Bygg-Fast har fått en markanvisning på ca 125 hyreslägenheter i södra Bettorp i Örebro. Det ska bli väldigt spännande att få utveckla området i samarbete med Örebro kommun och övriga exploatörer i området, säger Peter Bellevik VD på...

  • Skrivet juni 1, 2015
  • 0
 • Lokalt | Inspiration kring goda exempel inom äldreomsorg

  Politiska styrgruppen för projektet ”Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro län” arrangerar en inspirationsdag kring nya intressanta sätt att samarbeta inom äldreområdet. Till inspirationsdagen har tre av Sveriges kanske mest uppmärksammade samverkansprojekt bjudits...

  • Skrivet maj 27, 2015
  • 0
 • Lokalt | Första HBTQ-diplomeringen av personal i Örebro kommun

  Under tre tillfällen har RFSL hållit en grundläggande utbildning i HBTQ-frågor för personal inom Örebro kommuns enhet för frivillig och hälsofrämjande verksamhet. Diplomering av dem som har gått utbildningen kommer att ske i Rådhusets representationsvåning fredagen den 29...

  • Skrivet maj 26, 2015
  • 0
 • Länet | Ånnaboda-Storstenshöjden får fortsatt förtroende

  Avtalet är nu klart och Ånnaboda-Storstenshöjden har fortsatt förtroende och ansvar för driften av spår & leder i området kring Ånnaboda! Det 3+2åriga avtalet är klart och underskrivet och from. den 1maj har Ånnaboda Fritidscenter AB fortsatt ansvar för...

  • Skrivet maj 6, 2015
  • 0
 • Lokalt | Örebro är värd för Tankesmedja för friluftsliv

  Imorgon tisdag är Örebro kommun värd för ”Utomhus i stan – Tankesmedja för friluftsliv 2015”. Tankesmedjan har i år temat friluftsliv i och nära tätorter. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med att utveckla friluftslivet inom...

  • Skrivet april 27, 2015
  • 0
 • Länet | Positivt resultat i kommunens medarbetarenkät

  Under mars månad genomförde Örebro kommun en medarbetarundersökning riktad till de drygt 11 000 anställda. Resultatet är överlag positivt med förbättringar på alla områden och svarsfrekvensen är hög. Örebro kommun har under flera år genomfört medarbetarenkäter bland våra anställda och...

  • Skrivet april 23, 2015
  • 0
 • Lokalt | Rädda Stadsparken i Örebro

  Vecka 17 är officiell skräpplockarvecka i Örebro. Den 22 och 23 april deltar 24 Örebroklasser från årskurs 5 i Rädda Stadsparken, en temadag om miljöfrågor och hur vi värnar vår närmiljö. Tid och plats 22 och 23 april, start kl....

  • Skrivet april 20, 2015
  • 0
 • Lokalt | Visst var det värt det – Positiv turistekonomisk analys av SM-vecka vinter 2015

  På uppdrag av Örebro kommun och Riksidrottsförbundet har en turistekonomisk analys gjorts av SM-vecka vinter 2015. Analysen innehåller bland annat antalet besökare, ekonomisk omsättning och nöjdhet med arrangemangen och visar ett positivt resultat. En mediarapport har också...

  • Skrivet april 9, 2015
  • 0
 • Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte 24 mars behandlades frågor som kommunens årsredovisning 2014, Tillsynsrapport 2014 och en ny social investering. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av...

  • Skrivet mars 25, 2015
  • 0
 • Lokalt | Örebro kommun gör social investering för unga med neuropsykiatriska svårigheter

  Örebro kommun har avsatt medel till förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap, så kallade sociala investeringar. Kommunstyrelsen beslutade 24 mars att göra en sådan investering för att underlätta för unga med neuropsykisk problematik. Målgruppen...

  • Skrivet mars 24, 2015
  • 0