Alla inlägg taggade "Örebro kommun"

 • Höga temperaturer på vård och omsorgsboenden har kartlagts

  Under fjolårets varma sommardagar mätte Arbets- och miljömedicin inomhustemperaturer på fyra vård- och omsorgsboenden och ett seniorboende i Örebro kommun. Nu visar resultatet att såväl boende som personal besväras av höga temperaturer både i lägenheter och i...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Hög tid söka Feriepraktik

  Örebro kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar födda 2003, 2004 eller 2005 och som är skrivna i Örebro kommun.   Du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare kan tyvärr inte söka feriepraktik. Feriepraktik innebär sommarjobb...

  • Skrivet mars 12, 2021
  • 0
 • Partnerskap Brickebacken är 2020 års vinnare av Jämställdhetspriset

  2020 års vinnare av Örebro kommuns jämställdhetspris är Partnerskap Brickebacken och deras arbete med projektet ”Borta bra men hemma bäst?”. Arbetet i projektet blir nu även en permanent del av Partnerskap Brickebackens arbete. – Engagemanget och kontinuiteten...

  • Skrivet mars 11, 2021
  • 0
 • Humana tar över driften på Berggårdens vård- och omsorgsboende

  Programnämnd Social välfärd har beslutat att Humana kommer ta över driften på vård- och omsorgsboendet Berggården från och med 1 oktober 2021. Idag drivs boendet av Norlandia på uppdrag av Örebro kommun. Örebro kommun har haft ett...

  • Skrivet mars 11, 2021
  • 0
 • Trafikljus nedsläckt i korsningen Rudbecksgatan–Kungsgatan

  Trafiksignalen i korsningen Rudbecksgatan–Kungsgatan är nedsläckt tisdagen den 9 mars och ytterligare ett par dagar på grund av ett trasigt elektronikkort. Tänk på att Vid rusningstrafik kan det finnas risk för köbildning. Ta om möjligt en annan...

  • Skrivet mars 10, 2021
  • 0
 • Tillgänglighetspriset 2020 till Hopajola – digital prisutdelning

  Örebro kommuns tillgänglighetspris 2020 går till Naturvårdsorganisationen Hopajola för deras tillgänglighetsguidningar, den planerade prisceremonin vid Rådhuset ersätts av ett digitalt evenemang den 8 mars. Hopajola arbetar med att informera och inspirera människor ut i naturen. Sedan några år...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Venaspåret fortsatt avstängt

  Venaspåret fortsatt avstängd av säkerhetsskäl då renovering av belysningen fortfarande pågår.   Venaspåret fortsatt avstängt en tid till- viktigt att inte vistas i spåret! Renoveringen av belysningen pågår fortfarande och området är därför forsatt avspärrat för allmänheten....

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0
 • 1 600 ungdomar erbjuds feriepraktik i sommar

  Perioden 1–14 mars kan ungdomar födda 2003–2005 som är skrivna i Örebro kommun anmäla intresse för en av de 1 600 praktikplatserna kommunen kan erbjuda. Intresset brukar vara stort. Feriepraktik innebär max tre sommarjobbsveckor inom offentlig sektor,...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Gatuarbeten vid Kulturkvarteret under 2021

  I mars börjar Örebro kommun bygga klart gatorna vid Kulturkvarteret, samt förbereda för snabbussar. Arbetet beräknas var klart vintern 2021/2022. Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret kommer att byggas klart i fyra etapper under 2021. Örebro kommun passar...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Planerade gatuarbeten i centrala Örebro 2021

  Örebros befolkning växer och därmed behovet av att säkra en alltmer omfattande infrastruktur. Alltifrån brounderhåll till fjärrvärme behövs. I år står bland annat Södra infartsbroarna, Universitetsallén och dammluckorna vid Slottet på tur. Här är en överblick över...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0