All posts tagged "Örebro Universitetssjukhus"

 • Patienter på USÖ utsatta för bedrägeriförsök

  Under tisdagen har flera patienter på Universitetssjukhuset Örebro blivit uppringda av en person som utger sig för att vara läkare. Under samtalets gång har patienterna uppmanats att bekräfta sin identitet genom att logga in på sin bankdosa...

  • Posted december 13, 2022
  • 0
 • Övervikt och vissa proteiner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

  Hjärt- och kärlsjukdom drabbar ofta äldre. Det beror på att förändringarna i blodkärlen utvecklas under lång tid. När blodkärlen påverkats tillräckligt mycket uppstår sjukdom. I en studie vid Universitetssjukhuset Örebro har unga vuxnas blodkärl undersökts. Vissa proteiner...

  • Posted februari 12, 2021
  • 0
 • Ett sjukhus som omfamnar både social och ekologisk hållbarhet

  Sweco Architects har tillsammans med danska AART Architects utformat den nya tillbyggnaden för Örebro Universitetssjukhus, även kallad H-Huset (Högspecialitetshuset). Flexibla lokaler med bästa möjliga dagsljusinsläpp och med en utformning som bland annat minskar transporter gör sjukhuset till...

  • Posted februari 2, 2021
  • 0
 • Blindtarmsinflammation och akne kan signalera ökad risk för prostatacancer

  Varje år får cirka 10 000 män prostatacancer i Sverige. För att förstå mer om vilka processer i kroppen som bidrar till prostatacancer har forskning pågått på Universitetssjukhuset Örebro. ”Forskningen handlar om sambandet mellan inflammation och utvecklingen...

  • Posted maj 8, 2019
  • 0
 • Ny studie visar resultat på Jardiance vid diabetes typ 1

  Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) som idag är en etablerad behandling vid diabetes typ 2, har även visats ha en gynnsam effekt vid diabetes typ 1 hos vuxna som tillägg till insulin jämfört med placebo. Två studier som presenterades...

  • Posted oktober 9, 2018
  • 0
 • Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

  En svår utmaning för vården är patienter som har diffusa symtom, som inte kan härledas till något speciellt organ eller kroppsdel. För två år sedan startade Diagnostiskt centrum på Universitetssjukhuset Örebro. Hit remitteras patienter från hela länet...

  • Posted juli 16, 2018
  • 0
 • Nyckelfonden delar ut 8,8 miljoner till forskare

  Nyckelfonden beviljar en rekordstor summa på 8,8 miljoner till 23 etablerade forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro. I år fördelas forskningsbidragen till områden inom bland annat Artificiell intelligens (AI) inom radiologi, barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier och...

  • Posted april 20, 2018
  • 0
 • Nu är nya urologmottagningen klar

  Ombyggnationen av urologmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro, som pågått under en tid, är nu klar, de nya större lokalerna är ett rejält lyft för både patienter och medarbetare vid urologiska kliniken. De nya större lokalerna är anpassade för...

  • Posted april 17, 2018
  • 0
 • Apoteket utökar vaccinationstjänst till 13 nya orter i Sverige

  Sedan ett år tillbaka erbjuder Apoteket vaccinationer på utvalda apotek i Stockholm och Sundsvall i samarbete med vårdföretaget Adxto Care. Nu utökar Apoteket verksamheten successivt från 10 apotek till 26 runt om i landet från Arlöv i...

  • Posted september 11, 2017
  • 0
 • Ny metod för att studera ett nedsatt immunförsvar hos patienter med sepsis

  Forskare Sara Cajander vid Region Örebro län har studerat en ny metod att mäta immunsvaret vid sepsis, målsättningen är att identifiera patienter som utvecklar ett försvagat immunsvar med risk för dålig prognos, svår sepsis drabbar årligen cirka...

  • Posted maj 17, 2017
  • 0