All posts tagged "Örebroporten"

 • Projektet Stinsen 20 är färdigställt

  Oktober 2022 påbörjade vi på Consto renoveringen av stadsbibliotekets gamla lokaler i centrala Örebro, med Örebroporten som beställare. Projektet Stinsen 20 omfattade tre våningsplan med gemensamhetsytor, utbildningssalar, träningssalar och en takterrass. I projektet har man jobbat med...

  • Posted september 5, 2023
  • 0
 • Örebroporten ny medlem

  Örebroporten ny medlem i Sveriges Allmännytta, Sveriges Allmännytta välkomnar Örebroporten som ny medlem. Sammantaget representerar Sveriges Allmännytta nu 318 allmännyttiga och privata bolag. – Lokalfrågor har blivit allt viktigare för flera av våra medlemmar, och 2019 blev...

  • Posted juli 1, 2022
  • 0
 • Örebroporten förvärvar fastigheter i Berglunda av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner

  Örebroporten förvärvar fastigheterna Tankbilen 1 och Tankbilen 2 av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB. Syftet med förvärvet är att anpassa lokalerna för tekniska förvaltningens behov. Bakgrunden till Örebroportens förvärv är två genomförda förstudier på uppdrag av Tekniska förvaltningen...

  • Posted oktober 6, 2020
  • 0
 • Ytterligare insatser från Örebro kommunkoncern för företag och samhälle

  Samhälle och näringsliv är f n hårt pressat m a av Covid-19. Örebroporten vidtar olika åtgärder för att hålla hjulen igång i samhället. Vårt grunduppdrag är att hyra ut lokaler för olika typer av offentlig verksamhet och...

  • Posted mars 27, 2020
  • 0
 • AI.MEE skapar nästa generations digitala tvilling

  Forskare vid Örebro universitet utvecklar just nu tillsammans med Alfred Nobel Science Park digitala tvillingar av flera stadsmiljöer i Örebro, bland annat det nya Kulturkvarteret. Målet är att genom AI-teknik kunna förutspå framtida händelser och skapa en...

  • Posted maj 30, 2019
  • 0
 • Örebroporten säljer Mellringestaden till Stenvalvet

  Örebroporten säljer Mellringestaden till Stenvalvet, fastigheterna som ingår är Athena 5 och Athena 19, totalt ca 45 000 kvm lokaler med verksamheter huvudsakligen inom samhällsservice. Det överenskomna fastighetsvärdet är drygt 800 mkr. Tillträde är planerat till den...

  • Posted september 14, 2018
  • 0
 • Örebroporten redovisar en vinst på 33 mkr för 2017

  Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet för 2017 en vinst på 32,9 mkr (42,7) före skatt. Omsättningen låg på 382 mkr (369). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden låg, 1,0%. Driftnettot uppgår till 265 mkr (262) och...

  • Posted mars 8, 2018
  • 0
 • Örebroporten har utsett byggentreprenör till Kulturkvarteret

  Örebroporten har fått uppdraget från Örebro kommun att bygga Kulturkvarteret, Wingårdhs arkitekter har ritat det vinnande förslaget i den genomförda arkitekttävlingen. Planarbetet pågår och byggstart är planerad tidig höst 2018. Invigning av Kulturkvarteret planeras till höst/vinter 2020/2021....

  • Posted oktober 5, 2017
  • 0