All posts tagged "Organiserad brottslighet"

 • Nya åtgärder mot de kriminella gängen

  Det fria och öppna samhället hotas av den organiserade brottsligheten. Regeringen sätter in kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, och flera åtgärder hämtas från bekämpningen av terrorister. Igår presenterade justitieminister Gunnar Strömmer ytterligare åtgärder mot den organiserade...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet

  Åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten, oseriösa spelföretag ska inte kunna locka in människor i beroende och kriminella ska inte kunna tjäna pengar på matchfixning. Därför överlämnar regeringen i dag en proposition till riksdagen...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

  För att knäcka gängen måste vi slå mot deras livsnerv – pengarna, om de inte kan tvätta pengar försvinner den ekonomiska förutsättningen för deras verksamhet. Regeringen går därför fram med förslag som ska göra det lättare för...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Hårdare regler mot bilmålvakter

  För att bekämpa den organiserade brottsligheten föreslår regeringen i en proposition flera åtgärder mot bilmålvakter, enligt propositionen ska det bland annat gå att flytta fordon i fler fall än i dag och ägaren ska anses vara den...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Brottsvinster från bedrägerier återinvesteras i grov organiserad brottslighet

  Finanspolisens analys av penningtvätt i samband med bedrägerier bekräftar bilden att många av aktörerna bakom bedrägerierna också har kopplingar till narkotika- och våldsbrottslighet. Omkring var femte penningtvättsrapport som skickas in till Finanspolisen rör misstankar om att pengarna...

  • Posted januari 29, 2022
  • 0
 • Korruption en sårbarhet i arbetet mot organiserad brottslighet

  Angrepp på utbetalande system, narkotikabrottslighet och det grova våldet är de allvarligaste hoten för myndigheter kopplat till organiserad brottslighet. Men bristande kontroll och delat ansvar inom myndigheterna bidrar också till luckor som kriminella kan utnyttja. Det framgår...

  • Posted november 7, 2021
  • 0
 • De jobbar för att förhindra att statens pengar finansierar brott

   Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter i ett långsiktigt arbete för att reducera den organiserade brottsligheten. 2020 var ett framgångsrikt år som resulterade i en mängd beslag, utmätningar och återkrav.  Samverkan sker genom det regionala samverkansrådet (RSR)...

  • Posted maj 18, 2021
  • 0
 • Stärkt arbete mot korruption inom EU ska minska organiserad brottslighet

  Den svaga ekonomiska situation som coronapandemin medfört förväntas öka riskerna för korruption som tillvägagångssätt vid organiserad brottslighet. Kriminella grupper har bland annat utnyttjat krisen för att förfalska läkemedel eller bedriva kriminell verksamhet på nätet. Att bekämpa denna...

  • Posted april 21, 2021
  • 0
 • Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

  282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid– det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020.  Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten...

  • Posted april 3, 2021
  • 0
 • Organiserade Brottsligheten äventyrar arbetsmarknaden

  Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, ställer sig bakom uppmaningen från företaget ID06 att svenska myndigheter ”behöver kontrollera, samarbeta och öka samverkan, för att motverka den organiserade brottslighet som svärtar ner arbetsmarknaden, vårt land och den kloka och goda...

  • Posted januari 7, 2020
  • 0