All posts tagged "Osäkerhet"

 • 76 % av svenskar vet inte vem de kan lita på online

  Svenskar spenderar i snitt 9 timmar online per dag, vilket är betydligt mer än de ca 7 timmar som vi sover per dygn. Det betyder dock inte att vi litar på säkerheten online. Faktum är att 76...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • 47% företag kommer inte kunna nyanställa

  47 procent av svenska företag befarar att de inte kommer kunna nyanställa i år, Pleo presenterar rapporten State of Spending 2023. Rapporten djupdyker i europeiska företags upplevelse av sitt nuläge och planerade hantering av det finansiella året 2023,...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Osäkerhet bland företagsledare kring lönesättning i inflationstider

  Det råder osäkerhet bland landets företagsledare huruvida de bör ta hänsyn till inflationen i kommande löneförhandlingar med anställda. Fler än var fjärde bolag har inte bestämt om de kommer att höja medarbetarnas löner för att kompensera för...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Stor osäkerhet för flygets återhämtning

  Osäkerheten kring flygets återhämtning efter pandemin är fortsatt hög. Dock ser passagerarna ut att återvända. Det visar Transportstyrelsens passagerarprognos för åren 2022-2028. Höstens passagerarprognos har skrivits upp något för utrikestrafiken medan prognosen för inrikestrafiken ligger kvar på...

  • Posted april 30, 2022
  • 0
 • 6 av 7 människor världen över känner sig osäkra och otrygga

  Global utveckling leder inte automatiskt till att människor känner sig säkrare, enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) om mänsklig säkerhet. Rapporten, New Threats to Human Security in the Anthropocene, visar att människors känsla av säkerhet...

  • Posted februari 9, 2022
  • 0
 • Ny undersökning från Yubo visar att tonåringar känner osäkerhet

  Ny undersökning från Yubo visar att tonåringar känner osäkerhet inför framtiden – pandemin påverkar deras tankar och planer! En ny undersökning, genomförd av sociala medieplattformen Yubo, visar att närmare hälften (46%) av de svenska ungdomarna i åldrarna 13...

  • Posted september 3, 2021
  • 0
 • Osäkerhet kring corona ger uppsving för charter och paketresor

  UD hävde den 30 juni sin avrådan för resor till 11 länder, och under juli börjar charterbolagen återigen flyga till de populära sommarresmålen i Spanien, Grekland och Kroatien. Osäkerheten kring vad som gäller har samtidigt lett till...

  • Posted juli 7, 2020
  • 0
 • Konkurserna i juni minskar men stor osäkerhet råder efter coronavåren

  UCs statistik visar att konkurserna i juni minskar med 10 procent jämfört med samma månad i fjol. Även stora branscher följer trenden, förutom hotell- och restaurangbranschen där konkurserna fortsatt ökar. Coronavårens extremt kraftiga konkursökningar är således över....

  • Posted juli 5, 2020
  • 0
 • Osäker väg tillbaka till arbete efter nekad sjukpenning

  Antalet personer som nekas sjukpenning har ökat på senare år. De flesta återgår till sitt tidigare arbete, men ofta bara på deltid och många är åter sjukskrivna efter 9–15 månader. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder för att underlätta...

  • Posted april 23, 2020
  • 0
 • Låg kunskap om doftöverkänslighet bland svenskarna

  Trots att tre miljoner svenskar kan besväras av dofter är osäkerheten om behandling och vad omgivningen kan göra stor, det visar en ny undersökning. Drygt hälften av svenskarna vet inte om det går att medicinera mot doftöverkänslighet,...

  • Posted november 4, 2019
  • 0