Alla inlägg taggade "Oslo-Sthlm 2.55"

 • ​Redan efter fem år ger en modern järnväg mellan Oslo och Stockholm positiva klimateffekter

  En ny klimatrapport som bolaget Oslo-Sthlm 2.55 låtit göra visar att stora och snabba klimatvinster väntar när en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm står färdig. Redan efter fem år kan projektet vara klimatneutralt och därefter genererar...

  • Skrivet april 13, 2021
  • 0
 • Regioner och kommuner vill ha tydligare svar

  Ledande företrädare för regioner och kommuner i stråket Oslo-Stockholm har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Anledningen är att den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide nyligen meddelade att den norska regeringen är villig att utreda en...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0
 • Stor enighet i Norge – nu vill politikerna i Stortinget utreda Oslo-Stockholm

  Efter den norska infrastrukturministerns uttalanden om att börja utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har även övriga partier i Stortinget ställt sig positiva till förslaget. Nu finns en klar politisk majoritet för att gå vidare...

  • Skrivet januari 20, 2021
  • 0
 • Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

  Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid...

  • Skrivet december 13, 2019
  • 0
 • Oslo-Sthlm 2.55 ger stora positiva effekter

  Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda...

  • Skrivet september 20, 2019
  • 0
 • Venstre i Norge slår fast snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm under landsmöte

  Det norska regeringspartiet Venstre vill arbeta för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. I ett uttalande efter partiets landsmöte i helgen skriver partiet att man vill se en snabbare och mer konkurrenskraftig järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna och att...

  • Skrivet mars 11, 2019
  • 0
 • Oslo-Sthlm 2.55 presenterar sitt arbete

  I morgon träffar Oslo-Sthlm 2.55 representanter för den svenska och norska regeringen i Oslo. De har gemensamt avsatt tid för att diskutera och lyssna till det Business Case som bolaget arbetat fram tillsammans med ett tjugotal stora...

  • Skrivet augusti 28, 2018
  • 0
 • Oslo-Sthlm 2.55 förstärker inom kommunikation och opinionsbildning

  Arbetet för en bättre tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm går in i en ny fas och bolaget rekryterar kommunikationsansvarig. David Samuelsson kommer att börja arbeta med bolagets externa kommunikation och tillträder den 1 mars. Innan sommaren väntas bolaget presentera...

  • Skrivet januari 26, 2018
  • 0
 • Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur

  Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till OPS-finansiering (Offentlig Privat Samverkan) av infrastruktur. nu överlämnades den till regeringen. Utredningen föreslår att: Ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Att...

  • Skrivet mars 2, 2017
  • 0