All posts tagged "Oslo-Sthlm 2.55"

 • Så kan en snabbare järnvägsförbindelse bli verklighet

  Så kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet, regeringarna i Sverige och Norge har beslutat om att gemensamt utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Under Almedalsveckan blir det därmed stort fokus på...

  • Posted juli 1, 2022
  • 0
 • Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

  Idag offentliggjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033. I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan...

  • Posted juni 13, 2022
  • 0
 • 20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm

  20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid, investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen. I dagarna presenterade bolaget Oslo-Sthlm...

  • Posted mars 3, 2022
  • 0
 • Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

  Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och...

  • Posted september 1, 2021
  • 0
 • ​Redan efter fem år ger en modern järnväg mellan Oslo och Stockholm positiva klimateffekter

  En ny klimatrapport som bolaget Oslo-Sthlm 2.55 låtit göra visar att stora och snabba klimatvinster väntar när en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm står färdig. Redan efter fem år kan projektet vara klimatneutralt och därefter genererar...

  • Posted april 13, 2021
  • 0
 • Regioner och kommuner vill ha tydligare svar

  Ledande företrädare för regioner och kommuner i stråket Oslo-Stockholm har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Anledningen är att den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide nyligen meddelade att den norska regeringen är villig att utreda en...

  • Posted februari 12, 2021
  • 0
 • Stor enighet i Norge – nu vill politikerna i Stortinget utreda Oslo-Stockholm

  Efter den norska infrastrukturministerns uttalanden om att börja utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har även övriga partier i Stortinget ställt sig positiva till förslaget. Nu finns en klar politisk majoritet för att gå vidare...

  • Posted januari 20, 2021
  • 0
 • Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

  Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid...

  • Posted december 13, 2019
  • 0
 • Oslo-Sthlm 2.55 ger stora positiva effekter

  Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda...

  • Posted september 20, 2019
  • 0
 • Venstre i Norge slår fast snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm under landsmöte

  Det norska regeringspartiet Venstre vill arbeta för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. I ett uttalande efter partiets landsmöte i helgen skriver partiet att man vill se en snabbare och mer konkurrenskraftig järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna och att...

  • Posted mars 11, 2019
  • 0