All posts tagged "Oslo-Sthlm 2.55"

 • Oslo-Sthlm 2.55 presenterar sitt arbete

  I morgon träffar Oslo-Sthlm 2.55 representanter för den svenska och norska regeringen i Oslo. De har gemensamt avsatt tid för att diskutera och lyssna till det Business Case som bolaget arbetat fram tillsammans med ett tjugotal stora...

  • Posted augusti 28, 2018
  • 0
 • Oslo-Sthlm 2.55 förstärker inom kommunikation och opinionsbildning

  Arbetet för en bättre tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm går in i en ny fas och bolaget rekryterar kommunikationsansvarig. David Samuelsson kommer att börja arbeta med bolagets externa kommunikation och tillträder den 1 mars. Innan sommaren väntas bolaget presentera...

  • Posted januari 26, 2018
  • 0
 • Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur

  Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till OPS-finansiering (Offentlig Privat Samverkan) av infrastruktur. nu överlämnades den till regeringen. Utredningen föreslår att: Ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Att...

  • Posted mars 2, 2017
  • 0