All posts tagged "Östrogenbehandling"

  • Sambandet mellan diabetes och urinvägsinfektioner

    Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket...

    • Posted september 25, 2022
    • 0