All posts tagged "Överenskommelse"

 • Överenskommelse för Sverige – Tidöavtalet

  Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om att ta ansvar för Sverige i ett gemensamt samarbete under mandatperioden 2022–2026. Samarbetsprojekt och budgetsamarbete Regeringspartier är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Samarbetsparti är Sverigedemokraterna, som kommer ha tjänstemän i...

  • Posted oktober 14, 2022
  • 0
 • Polisen och bankerna tar nästa steg

  Polismyndigheten och de största bankerna, samt Bankföreningen har ingått en överenskommelse om samverkan för att förebygga, förhindra och försvåra ekonomisk brottslighet som till exempel bedrägerier.  – Överenskommelsen innebär att vi kommer arbeta tillsammans med bankerna för att...

  • Posted september 26, 2022
  • 0
 • Fortsatt samverkan med polisen i arbetet mot brottslighet

  Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten har enats om fortsatt gemensamt arbete mot all idrottsrelaterad brottslighet. Målet är att idrottsutövare, funktionärer, ledare och publik ska känna sig trygga i samband med idrottsarrangemang. – Tyvärr utmanas idrottsrörelsen av personer som med...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • SOS Alarm och Polisregion Bergslagen sluter historisk överenskommelse

  Som första polisregion i landet har Polisregion Bergslagen nu nått en överenskommelse med SOS Alarm som möjliggör ett tätare och mer effektivt operativt samarbete. Parterna har gemensamt arbetat fram formerna för samarbetet vilket kommer att leda till...

  • Posted september 14, 2021
  • 0
 • Tydligare överenskommelse om samverkan mellan civila samhället och kommunen

  28 januari tog Kommunfullmäktige beslut om en reviderad överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen. Syftet är att uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar för att bidra till en hållbar utveckling. I den...

  • Posted januari 30, 2020
  • 0
 • Samverkan stärker vårdens utveckling

  Överenskommelsen om de nya samverkansreglerna är tecknad mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. I Sverige finns sedan länge en väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin, som lett fram...

  • Posted december 14, 2019
  • 0
 • Samarbete mellan Örebro kommun, ÖBO och E.ON

  Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON har upprättat ett samarbete med ambition att tillskapa ett unikt bostadsområde: Tamarinden, Sörbyängen. Tamarinden kan bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna. Inför planerad markanvisning i november...

  • Posted juni 3, 2019
  • 0
 • Unik överenskommelse nådd mellan skogsägare och jägare

  Nu är vi överens! Jägare och skogsägare har haft svårt att enas kring hur stora klövviltstammarna kan vara utan att orsaka oacceptabel skada för skogsbruket. Samtidigt har återbeskogningen av tall som är älgens huvudsakliga föda under vinterhalvåret...

  • Posted maj 20, 2019
  • 0
 • Unik överenskommelse nådd mellan skogsägare och jägare

  Nu är vi överens! Jägare och skogsägare har haft svårt att enas kring hur stora klövviltstammarna kan vara utan att orsaka oacceptabel skada för skogsbruket. Samtidigt har återbeskogningen av tall som är älgens huvudsakliga föda under vinterhalvåret...

  • Posted maj 14, 2019
  • 0
 • Ny överenskommelse ska ge fler jobb inom byggsektorn

  Byggsektorns parter har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tecknat en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen. Samarbetet ökar möjligheterna för nyanlända, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn. Byggsektorn har en lång och framgångsrik historik...

  • Posted februari 17, 2019
  • 0