All posts tagged "Överenskommelse"

 • Amnesty anmäler Nederländerna

  Amnesty anmäler Nederländerna, överenskommelsen mellan EU och Turkiet i strid med folkrätten och EU-rätten. Tiotusentals människor har drabbats av överenskommelsen som antogs mellan EU och Turkiet 2016.  En överenskommelse som godkändes av Nederländerna, trots att det fanns...

  • Posted april 9, 2024
  • 0
 • Regeringen utbetalar 200 miljoner kronor till UNRWA

  Regeringen utbetalar 200 miljoner kronor till UNRWA, efter ny överenskommelse om stärkta kontroller. Regeringen har beslutat att genomföra en utbetalning om 200 miljoner kronor till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). Beslutet fattas mot bakgrund av den akuta humanitära...

  • Posted mars 11, 2024
  • 0
 • Överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna undertecknad

  Igår torsdag den 18 januari, undertecknade försvarsminister Pål Jonson en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (GSA). Överenskommelsen är ett viktigt steg i ländernas möjligheter till fördjupat försvarssamarbete och syftar...

  • Posted januari 19, 2024
  • 0
 • Ett viktigt steg närmare en EU-gemensam reglering om AI

  EU har nått en viktig överenskommelse, för att komma ett steg närmare en gemensam reglering för artificiell intelligens (AI). Sent den 8 december kom ministerrådet, genom det spanska ordförandeskapet, tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen överens om...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Förnyad överenskommelse om yrkesutbildning mellan Sverige, Finland och Norge

  Regeringen har, med förbehåll för godkännande, undertecknat en överenskommelse om fortsatt verksamhet i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Stiftelsen bedriver gemensam yrkesutbildning för Sverige, Finland och Norge. En godkänd överenskommelse innebär att stiftelsens verksamhet möjliggörs för perioden 2024–2027. –...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • FN överens om ökat skydd för världshavet

  FN har i dag enhälligt beslutat om ett globalt havsavtal, genom avtalet skapas globala regler för att begränsa miljöpåverkan av världshavet som utgör 95 procent av världshavets volym och 2/3 av dess yta. – Nu finns äntligen...

  • Posted juni 25, 2023
  • 0
 • Degerfors kommun skriver under Backa barnet

  Den 15 juni tecknade Degerfors kommun en överenskommelse om Backa barnet mellan kommunen, Region Örebro län och Polismyndigheten. Backa barnet är en arbetsmodell för hur regioner och kommuner kan samverka, för att säkerställa barns rättigheter och uppmärksamma...

  • Posted juni 23, 2023
  • 0
 • Backa barnet har tecknats i Degerfors

  Backa barnet har tecknats i Degerfors, en överenskommelse för barnets bästa. Barn ska få bästa möjliga start i livet. Punkt. Med det som grund tecknades den 15 juni en överenskommelse mellan Degerfors kommun, Region Örebro län och...

  • Posted juni 15, 2023
  • 0
 • Ny överenskommelse om dygnsvila för läkare

  Läkarförbundets styrelse har idag beslutat att underteckna en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om nya regler för dygnsvila, avtalet innebär att 11 timmars dygnsvila nu blir grundregeln. Men med utrymme för vissa verksamheter...

  • Posted maj 17, 2023
  • 0
 • Överenskommelse ökar arbetsmarknaden för maskinförare

  Parterna i yrkesnämnderna BYN och TYA har uppdaterat tidigare överenskommelse om att erkänna varandras respektive grundutbildningar till förare av mobila maskiner. Genom den nyuppdaterade överenskommelsen är det möjligt för en maskinförare att ta anställning inom samtliga branscher...

  • Posted april 19, 2023
  • 0