All posts tagged "Överlevnad"

 • Affärsänglar bra för att växa snabbt

  Affärsänglar bra för att växa snabbt, men inte för överlevnad. Företag som får stöd av affärsänglar växer snabbare, men de överlever inte i högre utsträckning än andra liknande företag i Sverige. Det visar en ny studie vid Örebro...

  • Posted maj 9, 2023
  • 0
 • Mammografi för kvinnor över 74

  Mammografi för kvinnor över 74 skulle öka överlevnaden i bröstcancer, Bröstcancerförbundet vill att kvinnor över 74 år ska erbjudas mammografi. Fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år avlider i bröstcancer, jämfört med kvinnor i åldersgruppen 60–74...

  • Posted mars 22, 2023
  • 0
 • Barns överlevnad och särskilt utsatta grupper stöttas

  Barns överlevnad. Särskilt stöd till flickor och kvinnor, samt ökad säkerhet för HBTQIA+-personer, det är exempel på två nya projektbeslut som får stöd i Ukraina genom Radiohjälpen. Stiftelsen Raiohjälpens akuta insamling för Ukraina påbörjades strax efter den...

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Nytt miljonstöd till professionella kulturskapares överlevnad

  Örebro läns kulturliv får en miljon kronor i ekonomiskt stöd för att möta de svårigheter som coronapandemin fört med sig, det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. Kulturlivet i Örebro län har drabbats hårt av...

  • Posted maj 1, 2021
  • 0
 • Svenskarna oroliga för småföretagens överlevnad – 3 av 4 stödhandlar

  Svenska småföretag drabbas hårt av coronakrisen – och svenska folket oroar sig för att de ska gå omkull utan stöd. Nu visar en ny undersökning från Ipsos, gjord på uppdrag av betalnätverket Visa, att 3 av 4...

  • Posted februari 12, 2021
  • 0
 • Försäkringskassan tvingar sjuka till socialtjänsten för att överleva

  Att Försäkringskassan gör tuffare bedömningar och avslår många sjukskrivningar har inte passerat många förbi. Tidningen Arbetet har synat Försäkringskassans arbete i flera artiklar De belyser konsekvenserna det får för människorna som drabbas, men även hur det påverkar...

  • Posted november 26, 2020
  • 0
 • Betablockare kan förbättra överlevnaden hos vissa cancerpatienter

  Låg stresstolerans är kopplat till sämre överlevnad bland män som drabbats av cancer, framförallt av vissa cancerformer. Det visar nya studier från Universitetssjukhuset Örebro. ”Det finns en del data som tyder på att hormoner som utsöndras mer...

  • Posted juni 15, 2020
  • 0
 • Förlängt ekonomiskt stöd krävs av regeringen för idrottsrörelsens överlevnad

  Idrotten behöver förlängt krisstöd, specialidrottsförbundens sammanslagna uppskattade behov av ekonomiska konsekvenser för perioden juli till och med september är 1 260 miljoner kronor. – Just nu går många mindre idrottsföreningar och även elitföreningar på knäna. Det handlar om...

  • Posted juni 5, 2020
  • 0
 • Småskalig svensk livsmedelsproduktion behöver akut hjälp för att överleva

  40 procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter upplever en kraftigt minskad efterfrågan, och de kommande veckorna räknar företagen med att korttidspermittera eller säga upp varannan anställd. Ska företagen överleva krävs bland annat statlig ersättning för inkomstbortfall,...

  • Posted april 21, 2020
  • 0
 • Radikalbehandling ökar överlevnaden hos män med allvarlig prostatacancer

  Varje år diagnostiseras runt 10 000 män i Sverige med prostatacancer, varav en tiondel har en allvarlig form där cancern spridit sig utanför prostatakapseln. Utan behandling är prognosen för de patienterna dålig. En registerstudie från Uppsala universitet...

  • Posted april 21, 2020
  • 0