All posts tagged "Pandemin"

 • Folkhälsa och barns bästa vägledande i skolbeslut under pandemin

  Sverige har deltagit i en utvärdering av processen bakom besluten om skolan under covid-19-pandemin. Resultaten visar att en bred samsyn om barns och ungas bästa, och ett brett samarbete bidrog till öppna skolor och begränsad distansundervisning. Under...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Självmorden ökar efter pandemin

  Efter en viss nedgång under pandemiåren är självmordstalen nu tillbaka på lika höga nivåer som tidigare. Enligt ny statistik från Socialstyrelsen dog 1 569 personer i Sverige i självmord 2022. En oroande men inte förvånande utveckling, menar...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • En del av idrottens återstart efter pandemin

  Maxpuls ledarfestival, en del av idrottens återstart efter pandemin. Den 6 maj arrangerar RF-SISU Örebro län Maxpuls ledarfestival på Kulturkvarteret i Örebro. Höjdhopparen Stefan Holm föreläser under rubriken ”Så når du dina mål” och strategiske förbättringscoachen Anna...

  • Posted maj 2, 2023
  • 0
 • Sjukvårdsförsäkring allt vanligare bland småföretagare

  En högre andel småföretagare har sjukvårdsförsäkring jämfört med privatpersoner i allmänhet, 37 procent. Intresset ökade under pandemin och fortsätter att stiga, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Sju av tio menar också att längre sjukfrånvaro kan...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Hemlösa kvinnor särskilt utsatta

  Hemlösa kvinnor särskilt utsatta under covid-19-pandemin visar studie, hemlöshet ökar i nästan alla EU-länder och bidrar till social splittring och skillnader. Hemlösa kvinnor är en av de mest utsatta grupperna i samhället och under samhällskriser riskerar deras...

  • Posted april 1, 2023
  • 0
 • Öppet brev gällande Tillväxtverkets beslut

  Riksidrottsförbundets, svensk fotbolls, svensk ishockeys och arbetsgivaralliansens samlade bedömning är att idrotten har varit berättigade till, och uppfyllt kraven och syftet för att få stöd från Tillväxtverket. Vi känner stor förvåning över de återkrav som nu drabbat...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Så påverkades ungas försörjning av pandemin

  Pandemin slog hårdast mot de redan utsatta, det visar en ny Muvah-rapport som undersökt ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor. Muvah-rapporten har följt två kullar ungdomar och bygger på data från SCB från 2008 fram till det första pandemiåret...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Övervikt hos barn har ökat under pandemin

  Övervikt och fetma, obesitas, bland fyraåringar ökade under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige. Antalet barn med obesitas ökade med drygt 30 procent, och det är...

  • Posted mars 9, 2023
  • 0
 • Övervikt hos barn har ökat under pandemin

  Övervikt och fetma – obesitas – bland fyraåringar ökade under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige. Antalet barn med obesitas ökade med drygt 30 procent, och...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Kraftig minskning av kollektivtrafiken under pandemin

  Resandet med tåg och buss fortsatte minska under 2021, den långväga busstrafiken har fortfarande inte lyckats återhämtat sig efter pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport om utvecklingen inom transportmarknaden. Under pandemin drabbades hela kollektivtrafiken av ett...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0