Alla inlägg taggade "Pandemin"

 • Fribeloppet återinförs – så mycket får du tjäna

  Den 1 juli återinförs fribeloppet som tillfälligt slopades under pandemin. Trots att drygt hälften jobbar samtidigt som de studerar, uppger var fjärde student att de inte vet vad fribeloppet är. Håll koll på vad som gäller, så...

  • Skrivet juli 1, 2022
  • 0
 • Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 2021

  Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn),...

  • Skrivet juni 28, 2022
  • 0
 • 2 600 fler hundar under pandemin

  Antalet hundar i Örebro län har ökat under pandemin, under 2021 fanns 2 660 fler hundar i länet jämfört med 2019 – en ökning med 9 procent på två år. Det visar statistik från Jordbruksverket som sammanställts...

  • Skrivet juni 15, 2022
  • 0
 • 93 590 fler hundar i Sverige under pandemin

  Antalet hundar i Sverige har ökat under pandemin. Under 2021 fanns 93 590 fler hundar i riket jämfört med 2019 – en ökning med 8 procent på två år. Det visar statistik från Jordbruksverket som sammanställts av...

  • Skrivet juni 14, 2022
  • 0
 • Antalet underviktiga barn i världen ökar varnar UNICEF

  Antalet barn som lider av undervikt ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framförallt beror det på konflikter, klimatförändringarna och de ekonomiska effekterna av...

  • Skrivet maj 18, 2022
  • 0
 • Stor osäkerhet för flygets återhämtning

  Osäkerheten kring flygets återhämtning efter pandemin är fortsatt hög. Dock ser passagerarna ut att återvända. Det visar Transportstyrelsens passagerarprognos för åren 2022-2028. Höstens passagerarprognos har skrivits upp något för utrikestrafiken medan prognosen för inrikestrafiken ligger kvar på...

  • Skrivet april 30, 2022
  • 0
 • Besöksförbud under pandemin påverkade boende negativt

  Besöksförbuden som infördes på sjukhus och äldreboenden under pandemin har påverkat äldre personer på ett negativt sätt. Det visar en enkätstudie vid Umeå universitet. GERDA-studien har genomförts i Västerbotten och i delar av Finland. Materialet har samlats...

  • Skrivet april 24, 2022
  • 0
 • Fler sökte sig till naturen under pandemin

  En mycket större del av befolkningen sökte sig till naturen under coronapandemin jämfört med tidigare år, visar ny statistik från SCB. Ökningen var störst i den yngsta och den äldsta åldersgruppen. I Undersökningarna av levnadsförhållanden finns bland...

  • Skrivet april 22, 2022
  • 0
 • Nya trender på andrahandsmarknaden

  Samhället har öppnat upp och nu våras det för bröllop, resor, upplevelser och herrkostymer på andrahandsmarknaden. Det visar ny statistik från Tradera som undersökt vad som handlas mest just nu samt vilka försäljningstrender som syns denna vår....

  • Skrivet april 17, 2022
  • 0
 • Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

  Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala  organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma...

  • Skrivet april 16, 2022
  • 0