Alla inlägg taggade "Påvisat"

  • SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund

    SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led...

    • Skrivet juli 18, 2021
    • 0