All posts tagged "Pelletsfabrik"

  • Moelven bygger pelletsfabrik

    Moelven investerar 382 millioner kroner i ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion vid Moelven Valåsen i Karlskoga, den innovativa pelletsfabriken planeras tas i drift hösten 2024. – Moelven tar ansvar för att ta tillvara hela naturresursen när...

    • Posted juni 29, 2022
    • 0