All posts tagged "Personer"

 • Fyra personer till har frihetsberövats för grovt sabotage

  Ytterligare fyra personer har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken, Örebro. Alla är män, hemmahörande i Örebro län och de är i åldrarna 19, 23, 25 och 36 år gamla. Totalt sett har...

  • Posted april 30, 2024
  • 0
 • Hundratusentals personer saknar en nära vän

  Hundratusentals personer i Sverige har ingen nära vän, visar ny statistik från SCB. Det finns tydliga skillnader mellan könen, och utifrån människors bakgrund och utbildningsnivå. I Sveriges befolkning 16 år och uppåt saknar uppskattningsvis 664 000 personer en...

  • Posted april 23, 2024
  • 0
 • Ensamheten i Sverige störst bland personer under trettio

  En ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling visar att ensamheten i Sverige är störst, bland personer under trettio år. Ensamheten är störst på kvällen, och den vanligaste lösningen är inte att söka kontakt med andra utan att slå...

  • Posted mars 9, 2024
  • 0
 • Utredning pågår om dödsolyckan vid Södra Station (Uppdatering)

  Ett flertal personer har skadats mycket allvarligt, efter att ha blivit påkörda av tåg i centrala Örebro. Uppdatering fredag 10.35 Utredning kring dödsolyckan pågår, polisen har tillgång till övervakningsfilm där olycksförloppet framgår. Hastighetsbegränsningen på platsen är 80...

  • Posted mars 1, 2024
  • 0
 • Brister i skyddet av hotade personer

  Statens arbete för att skydda hotade personer brister i flera olika avseenden, regeringen och berörda myndigheter rekommenderas att vidta åtgärder för att förbättra skyddet. Varje år utsätts ett stort antal personer i Sverige för hot, våld och...

  • Posted februari 23, 2024
  • 0
 • 110 000 personer ska undersöka folkhälsan i Sverige

  I dagarna skickas en enkät ut till drygt 110 000 personer i Sverig, för att undersöka folkhälsan. Svaren på enkäten gör det möjligt att följa utvecklingen i befolkningen över tid, så att rätt åtgärder kan vidtas för...

  • Posted februari 13, 2024
  • 0
 • Bättre möjligheter att lokalisera personer som ska frihetsberövas

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger brottsbekämpande myndigheter utökade möjligheter, att använda hemliga tvångsmedel vid verkställighet av frihetsberövanden. Syftet är att mer effektivt kunna lokalisera personer som försöker hålla sig undan från utredning,...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Bättre stöd behövs för personer som får avslag

  Bättre stöd behövs för personer som får avslag på sjukpenning, De stöd och insatser som finns hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är inte tillräckliga för personer, som förlorar sin sjukpenning och står långt ifrån arbetsmarknaden. Det behövs ett särskilt...

  • Posted december 19, 2023
  • 0
 • Post till personer med skyddade personuppgifter ska ses över

  Regeringen har i beslutat att tillsätta en utredning för att se över Skatteverkets förmedling av post, till personer med skyddade personuppgifter. Syftet är att öka tryggheten för den som lever med skyddade personuppgifter, och skapa en förmedling...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Enklare att hitta personer som gift sig i Östergötland

  Den här veckan har ArkivDigitals vigselregister uppdaterats, med 65 075 nya sökbara poster från Östergötlands län. Uppgifterna gäller personer som vigdes mellan åren 1750 och 1799. ArkivDigitals vigselregister är till stor hjälp för de som släktforskare, när...

  • Posted november 26, 2023
  • 0