All posts tagged "Poliser"

 • Arbetet mot kriminella gäng kräver fler och välutbildade poliser

  Polisen bedömer att 62 000 personer är aktiva i, eller har koppling till kriminella nätverk. – Kollegorna gör ett fantastiskt arbete. Men på varje polis går det tre personer med någon form av koppling till de kriminella...

  • Posted februari 24, 2024
  • 0
 • Fler poliser i yttre tjänst viktigaste åtgärden för höjd säkerhet

  Åtta av tio poliser anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst, för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor. Fler poliser är den viktigaste åtgärden för höjd...

  • Posted februari 16, 2024
  • 0
 • Poliser allmänt tillfreds med jobbet trots trakasserier och stress

  Manliga och kvinnliga poliser upplever samma nivå av sexuella trakasserier, men kvinnliga poliser upplever i högre grad att trakasserierna är könsbaserade, från såväl allmänheten som från kollegor. Det visar en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. Trots detta...

  • Posted februari 5, 2024
  • 0
 • Nytt löneavtal för poliser

  Ingen polis ska tjäna under 31 000 kronor i grundlön, ob-tillägget höjs och yrkeserfarenhet lyfts fram som en viktig faktor för löneutveckling i revisionen. Det är huvudpunkterna i det nationella löneavtal, som Polisförbundet och Polismyndigheten är överens...

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Nytt avtal för poliser på kommenderingar

  Polisförbundet och Polismyndigheten har slutit nytt avtal, om poliser som åker till andra regioner för att stärka upp verksamheten där. Den kraftiga ökningen av grovt våld i Sverige har markant ökat antalet kommenderingar där poliser åker till...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Hälften av regionens poliser har utsatts för hot och våld

  Nästan hälften av poliserna i region Bergslagen har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier under det senaste året. Poliserna upplever också att våldet har blivit grövre och mer utstuderat de senaste åren. Det framgår...

  • Posted februari 16, 2022
  • 0
 • Lättare bedöma risker för insats­personal

  Nu blir det lättare att bedöma risker i arbetsmiljön för insatspersonal som soldater, poliser, brandmän och ambulanspersonal. Forskare från FOI utvecklar nya sätt att identifiera och mäta luftburna partiklar och gaser i skarpa lägen. Ett hjälpmedel är...

  • Posted april 16, 2021
  • 0
 • Fler poliser i trafiken

  Mätningar utförda av Trafikverket visar att 45 procent av den tunga trafiken är överlastade. Det leder inte bara till att vägarna slits, det leder också till sämre trafiksäkerhet eftersom överlastade fordon ofta ger upphov till olyckor i...

  • Posted juni 9, 2020
  • 0