Alla inlägg taggade "Politik"

 • Nooshi Dadgostar besöker Degerfors

  Onsdagen den 27 Oktober 2021 besöker Nooshi Dadgostar Degerfors, det är ett av stoppen på en landsomfattande turné med fokus på industriorter. Nooshi Dadgostar kommer att besöka Outokumpu och Stora valla. Dagen avslutas med en afterwork, där...

  • Skrivet oktober 26, 2021
  • 0
 • Politiker i samtal om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg

  Onsdag 27 oktober firas Skolbibliotekets Dag i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans Bibliotek (kl 8-18) och samtal med politiker och andra intresserade (kl 14-16). Samtalet kommer att handla om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som...

  • Skrivet oktober 25, 2021
  • 0
 • Reformerat reseavdrag minskar fusket och klimatutsläppen

  Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka...

  • Skrivet oktober 23, 2021
  • 0
 • Rätten till föda kränks i Zimbabwe

  Regeringen i Zimbabwe för en medveten politik som undergräver befolkningens tillgång till mat, hävdar Amnesy i en rapport som släpps den 15 oktober. I rapporten granskar Amnesty hur den kontroversiella jordreformen har bidragit till våld, korruption och...

  • Skrivet oktober 18, 2021
  • 0
 • Kommunfullmäktige sammanträder i Kumla kommun

  Måndagen den 18 oktober kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Delårsbokslut 2021 Redovisning av partistöd 2020 Revidering taxa miljöbalken Se hela ärendelistan här – kumla.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/, välj sedan...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

  Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster. Uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa etiska problem med det ökade utbudet av efterfrågestyrda...

  • Skrivet oktober 8, 2021
  • 0
 • Brist på konsekvensanalys när regeringen höjer alkoholskatten

  Regeringen har, utöver den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen 2023, i budgetpropositionen för 2022 även aviserat en höjning av alkoholskatten till 2024. Den exakta utformningen av förslaget återkommer regeringen med, men skattehöjningen 2024 förväntas leda till ökade skatteintäkter med...

  • Skrivet oktober 3, 2021
  • 0
 • Beslut om ny ordförande för Kommunstyrelsen

  Den 22 september beslutade Kommunfullmäktige att John Johansson (S) blir ny ordförande för Kommunstyrelsen.   John Johansson (S) ersätter Kenneth Handberg. Tidigare var John Johansson (S) kommunalråd med ansvar för sociala frågor i kommunen. Politik | Örebro...

  • Skrivet september 25, 2021
  • 0
 • Örebro kommun inför en ny nämndorganisation

  Programnämnderna tas bort och det totala antalet nämnder minskar från 20 till 13. Det är en del i beslutet om ny nämndorganisation för Örebro kommun som idag togs i Kommunfullmäktige.   För att få en rakare och...

  • Skrivet september 25, 2021
  • 0
 • Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar till Degerfors

  Under hösten besöker Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar industriorter för att ha samtal om jobb och omställning, Onsdag 27 Oktober 2021 kommer Nooshi till Degerfors Järnverk. – Industrin är nyckeln, både till vårt välstånd och till den omställning...

  • Skrivet september 24, 2021
  • 0