Alla inlägg taggade "Politik"

 • ”Vi måste prata mycket mer om våldet”.

  Regeringens samordnare av arbetet mot våld i nära relationer, Carin Götblad, vill göra våldet till en folkhälsofråga för att markera att den berör samtliga myndigheter. Hon är snart halvvägs in i uppdraget och krävde nyligen att myndigheternas...

  • Skrivet mars 22, 2013
  • 0
 • Jimmie Åkesson kommenterar migrationsministerns uttalanden i DN.

  Tobias Billströms uttalanden i Dagens Nyheter idag har väckt stor uppståndelse. I intervjun säger Billström att han vill komplicera bilden av människor som gömmer personer uppehåller sig illegalt. Han citeras på följande vis: ”Ibland har vi bilden...

  • Skrivet mars 18, 2013
  • 0
 • VD Marie Söderqvist kommenterar fackens nej till avtalsbud.

  – Facken agerar som om det vårats för svensk industri men i verkligheten är konjunkturläget fortfarande iskallt, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist i en kommentar till fackens beslut på lördagen att säga nej till budet från Opartiska...

  • Skrivet mars 16, 2013
  • 0
 • Otydligt om porrförbud i EU.

  På tisdagen uttryckte Europaparlamentet sitt stöd för en resolution om att förbjuda all slags porr i media. – Detta är oacceptabelt vad gäller viktiga demokratiska värden som yttrandefrihet och tryckfrihet, säger Christian Engström som är ledamot av...

  • Skrivet mars 15, 2013
  • 0
 • Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott.

  På kommunstyrelsens och dess utskotts möten tisdagen den 26 februari behandlades frågor som den ideella föreningen EKSAM som ger ekonomisk rådgivning, konstgräsplaner, landsbygdsstrateg och bioogasstrategi. Anslag till EKSAM Den ideella föreningen EKSAM vänder sig till medborgare i...

  • Skrivet februari 27, 2013
  • 0
 • Fortsatt hög politisk osäkerhet kring utsläppshandeln.

  Tisdagens omröstning i Europaparlamentets miljöutskott om förutsättningarna för handeln med utsläppsrätter blev som förväntat. Genom omröstingen visar miljöutskottet att de stöttar backloadingplanen, vilket innebär att aktioner om 900 miljoner utsläppsrätter flyttas från perioden 2013-2015 till 2019-2020. –...

  • Skrivet februari 21, 2013
  • 0
 • Regleringen av snus är en nationell angelägenhet.

  Den 19 december 2012 presenterade kommissionen förslaget till reviderat tobaksproduktdirektiv. Bland annat föreslås betydande ändringar av nuvarande bestämmelser – exempelvis tillåtna smaktillsatser i tobaksprodukter som snus. I dag, 19 februari 2013, har socialutskottet beslutat att förslaget bör...

  • Skrivet februari 19, 2013
  • 0
 • Mamma mia – det blir värre!

  Nu på onsdag röstar parlamentets industriutskott om kommissionens förslag till ny personuppgiftslag på europeisk nivå. Utblickarna är dystra. I ett av parlamentets utskott, utskottet för konsumentskydd, har bland andra Folkpartiets Olle Schmidt bidragit till att hemliga register...

  • Skrivet februari 18, 2013
  • 0
 • ”Ord och handling måste följas åt i politiken”.

  Idag har ärkebiskop Anders Wejryd framfört Svenska kyrkans syn på Sveriges krigsmaterielexport under en hearing i riksdagen. Han konstaterade att Sverige har exportsamarbete med många länder som kränker mänskliga rättigheter och efterlyser större insyn i besluten kringden...

  • Skrivet februari 17, 2013
  • 0
 • Annie Lööf är med och startar Skolresan den 13 februari.

  Centerpartiet har beslutat att utbildningsområdet är högt prioriterat för partiet inför valet 2014. Ulrika Carlsson, riksdagsledamot och skolpolitiskt talesperson kommer därför att ansvara för att utveckla Centerpartiets utbildningspolitik för att skapa en långsiktigt hållbar skola. Den 13...

  • Skrivet februari 17, 2013
  • 0