All posts tagged "Postcovid"

 • Ett nationellt kunskapscentrum för postcovid behövs

  Fem av åtta riksdagspartier tycker att ett nationellt kunskapscentrum för postcovid behövs, det finns en majoritet i riksdagen för ett nationellt kunskapscenter om postcovid. Det visar en valkompass genomförd av Svenska Covidföreningen, som länge drivit frågan. Fem...

  • Posted augusti 31, 2022
  • 0
 • Region Örebro län förstärker omhändertagandet av invånare med postcovid

  Nu verkställs nästa steg i Region Örebro läns plan för att ta hand om patienter med postcovid. Basen för utredning, behandling och rehabilitering sker i primärvården, på länets vårdcentraler, som vid behov kan koppla på lämpliga specialister...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Region Örebro län planerar mottagning för patienter med postcovid i höst

  De allra flesta som varit sjuka i covid-19 tillfrisknar spontant eller med hjälp av egenvård. Men det finns personer med långvariga symtom, så kallad postcovid, som behöver hjälp av vården för att komma tillbaka efter sjukdomen. Nu...

  • Posted juni 30, 2021
  • 0