All posts tagged "Postcovid"

 • Uppdrag för stärkt kunskap om postcovid

  Regeringen ger idag två uppdrag som ska stärka och sprida kunskapen om diagnostik, vård och rehabilitering av personer som drabbats av postinfektiösa tillstånd.    – Det behövs bättre kunskap om effekter av genomgången infektion och bättre behandling...

  • Posted april 20, 2023
  • 0
 • Postcovid kan synas i DNA

  Vid postcovid syns en omprogrammering av vilka gener som är aktiva i en cell. Det visar en studie från Linköpings universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden. Forskarna har nu upptäckt att gener kopplade till smak- och luktsinne och...

  • Posted mars 16, 2023
  • 0
 • Ett nationellt kunskapscentrum för postcovid behövs

  Fem av åtta riksdagspartier tycker att ett nationellt kunskapscentrum för postcovid behövs, det finns en majoritet i riksdagen för ett nationellt kunskapscenter om postcovid. Det visar en valkompass genomförd av Svenska Covidföreningen, som länge drivit frågan. Fem...

  • Posted augusti 31, 2022
  • 0
 • Region Örebro län förstärker omhändertagandet av invånare med postcovid

  Nu verkställs nästa steg i Region Örebro läns plan för att ta hand om patienter med postcovid. Basen för utredning, behandling och rehabilitering sker i primärvården, på länets vårdcentraler, som vid behov kan koppla på lämpliga specialister...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Region Örebro län planerar mottagning för patienter med postcovid i höst

  De allra flesta som varit sjuka i covid-19 tillfrisknar spontant eller med hjälp av egenvård. Men det finns personer med långvariga symtom, så kallad postcovid, som behöver hjälp av vården för att komma tillbaka efter sjukdomen. Nu...

  • Posted juni 30, 2021
  • 0