All posts tagged "Prestigeprojekt kulturkvarteret"

  • PE projekterar nya Kulturkvarteret i Örebro

    Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har fått i uppdrag att genomföra all rör- och ventilationsprojektering i Örebro kommuns prestigeprojekt Kulturkvarteret. Det nya Kulturkvarteret är tänkt att bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men...

    • Posted maj 8, 2018
    • 0