All posts tagged "Primärvården"

 • Undersköterskeyrket har oförtjänt dåligt rykte

  Stefan Kvick är undersköterska med uppgift att tydliggöra och utveckla undersköterskerollen inom primärvården i Region Örebro län, att yrkestiteln undersköterska blir skyddad tror han kan bidra till att synliggöra yrkesgruppen och det viktiga arbete de utför. –...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Dödläget inte bra för vården som är i stort behov av reformer

  Vi kan inte vänta oss mer av en övergångsregerings budget än det finansministern idag har presenterat, men hälso- och sjukvården är i stort behov av omfattande politiska reformer snarast. – Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar...

  • Posted november 18, 2018
  • 0
 • Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

  Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt....

  • Posted november 8, 2018
  • 0
 • Underskott för primärvården i Region Örebro missgynnar privata vårdcentraler

  I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott, i Region Örebro handlar det om underskott på 6 procent, utvecklingen går i fel riktning. En ny granskning visar att regionens primärvård flera år på raken...

  • Posted februari 6, 2018
  • 0
 • Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

  – Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer...

  • Posted december 18, 2017
  • 0
 • Läkarna stöttar nationella planen för en ny primärvård

  Regeringens särskilda utredare för primärvården, Anna Nergårdh, har i uppdrag att ta fram en nationell plan för en ny primärvård. Framtidens Karriär, läkare frågade läkare i Sverige hur viktigt det är med en nationell plan för att stärka primärvården,...

  • Posted maj 3, 2017
  • 0