All posts tagged "Privat"

 • Nya kollektivavtal för privat vård och omsorg

  Vårdföretagarna inom Almega har idag tillsammans med Kommunal tecknat nya kollektivavtal för vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg (avtal E & F). De nya avtalen löper på 24 månader och har ett avtalsvärde på 7,4 procent. Det...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Örebro kommun följer upp åtgärder på privat vård- och omsorgsboende

  Örebro kommun har startat en uppföljning på förekommen anledning gällande vård- och omsorgsboendet Berggården, med anledning av inkomna uppgifter via media. Örebro kommun kommer följa upp tidigare klagomål för att säkerställa att Berggården fortsatt arbetar med de åtgärder...

  • Posted augusti 12, 2021
  • 0
 • Tjänstepension underskattat som vägen till hög pension enligt ny undersökning

  Nästan 50 procent, tror att privat sparande är viktigast. Knappt tre av tio svenskar, 30 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Bara 20 procent tror att det viktigaste är att...

  • Posted juni 8, 2019
  • 0
 • Förväntad nedgång för privata och offentliga lokaler

  Industrifakta förväntar sig att det totala påbörjade lokalbyggandet i Sverige kommer att ha fallit med i storleksordningen 10 procent 2019 jämfört med volymen 2017.  Bakgrunden är den inbromsade ekonomiska tillväxten, vilken kan dämpa intresset för husbyggnad inom...

  • Posted januari 8, 2019
  • 0
 • Fortsatt ökande efterfrågan på privat vård och omsorg – men med lägre tillväxttakt och lönsamhet

  Tillväxttakten för den privata vård- och omsorgsbranschen har bromsat in från den höga tillväxten under 2016, som till stor del drevs av den temporära kraftiga ökningen av asylmottagande. Trenden med ökande lönsamhet bröts också under året för...

  • Posted november 24, 2018
  • 0
 • Privat LSS i Örebro bättre än kommunal

  Privat driven daglig verksamhet och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning i Örebro län håller hög kvalitet, det visar Socialstyrelsens undersökning om kvalitet i verksamheten. De privat drivna verksamheterna hävdar sig bättre i 19 av...

  • Posted juli 25, 2018
  • 0
 • Gapet ökar mellan privat och offentlig tandvård

  Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker och så är det också i årets mätning. Men vi ser också att gapet mellan aktörerna fortsätter att öka. Privattandvården ligger kvar...

  • Posted april 10, 2018
  • 0
 • Nya regler för att flyga drönare

  Den 1 februari 2018 började Transportstyrelsens nya regler för att flyga drönare att gälla, reglerna omfattar nu även de som flyger privat. Utvecklingen och drönartekniken medför fantastiska möjligheter, men också ett stort ansvar, det är viktigt att...

  • Posted februari 6, 2018
  • 0
 • Stopp för privata äldreboenden

  Inspektionen för vård och omsorg nekar privata företag att ta över driften av äldreboenden på grund av för låg nattbemanning – trots att den är densamma som kommunernas. Det visar Dagens Samhälles granskning. Nu riskerar kommunernas personaltäthet...

  • Posted december 25, 2017
  • 0
 • Förhandlingarna om 2018 års hyror fortsätter i rekordfart

  Hittills har drygt 256 068 lägenheter fått sin nya hyra klar för 2018, många av dessa överenskommelser är fleråriga avtal som slöts förra året. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,74 procent för...

  • Posted november 29, 2017
  • 0