Alla inlägg taggade "Projekt"

 • Kulturvägen mellan Stripa och Sjärnfors lyfts fram genom projekt

  Nu uppmärksammas kulturvägen, Stripa till Stjärnfors – en kulturväg genom järnets landskap, genom informationsskyltar samt en digital guide i appen Kultur Lindesberg. Vägen mellan Stripa gruva och Stjärnfors herrgård är en nästan 400 år gammal landsväg som...

  • Skrivet juni 12, 2021
  • 0
 • Region Örebro län leder projekt för att öka tryggheten inom den psykiatriska heldygnsvården

  Tillsammans med fyra andra regioner i Sverige satsar psykiatrin i Region Örebro län på att införa programmet Safewards på psykiatrins vårdavdelningar. Region Örebro län är initiativtagare och står för samordning, utbildning och forskning kring införandet. Safewards Safewards...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Satsning ska underlätta för nya företag

  Örebro län behöver livskraftiga och innovativa företag. Det menar Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd som satsar 1,2 miljoner kronor på att minimera steget mellan idé och verklighet inom näringslivet. – Det finns så otroligt många goda idéer...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Region Örebro län ingår i globalt projekt för internationalisering av social ekonomi

  Region Örebro län deltar under 2021 i det världsomspännande projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin. I projektet ingår aktörer inom den sociala ekonomin från fem världsdelar. För Sverige deltar Anders Bro,...

  • Skrivet maj 31, 2021
  • 0
 • 55 miljoner kronor ska främja ekologiskt

  Jordbruksverket har nyligen genomfört två utlysningar för projekt som ska främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Nu har vi beslutat vilka projekt som beviljas medel. Den första utlysningen på 10 miljoner kronor riktades till försöks-...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0
 • Nytt projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I ett nystartat projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0
 • Unikt projekt ska hjälpa elnätet och möjliggöra storskalig elektrifiering

  Elektrifierade transporter spelar en viktig roll om Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Samtidigt som omställningen behöver ske, begränsas den av ett ansträngt elnät. För att tackla utmaningen går en unik konstellation av deltagare samman...

  • Skrivet april 8, 2021
  • 0
 • Nytt projekt ska motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

  I Sverige är snart en fjärdedel av befolkningen över 65 år och den förväntade livslängden ökar. Jämfört med yngre åldersgrupper så är det psykiska välbefinnandet större i åldersgruppen 65-84 år. Samtidigt är andelen som använder psykofarmaka högre...

  • Skrivet februari 15, 2021
  • 0
 • Utlysning av medel till projekt som främjar ekologiska livsmedel

  Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag av regeringen att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel och nu utlyser vi 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till regeringens mål. Utlysningen riktar sig till projekt...

  • Skrivet februari 13, 2021
  • 0
 • Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi

  Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd? Svaren på dessa och flera andra frågor finns nu sammanställda inom projektet...

  • Skrivet februari 7, 2021
  • 0