All posts tagged "Proteinförsörjning"

  • Ökad odling och konsumtion av baljväxter

    Det så kallade proteinskiftet och proteinförsörjning i stort är intressanta för svenskt jordbruk. Jordbruksverket har gjort en utredning om baljväxter för att samla kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen och om vilka effekter det kan ge....

    • Posted juli 2, 2022
    • 0