All posts tagged "Radonvärden"

  • Höga radonvärden i flera skolor landet över

    Svensk radonförening ser med oro på att Sveriges största arbetsplats: skolan, verkar ha stora problem med höga radonhalter landet över. I lokalnyhet efter lokalnyhet rapporteras att skolor runt om i landet verkar ha för höga radonhalter. Det...

    • Posted oktober 12, 2023
    • 0