All posts tagged "Ränta"

 • SBAB fortsätter att höja sparräntan

  SBAB höjer sparräntan med 0,25 procentenheter för såväl privatkunder som för företag och bostadsrättsföreningar. Den höjda sparräntan gäller både nya och befintliga kunder. Förändringarna träder i kraft idag torsdag 7 september. Det är SBAB:s ambition att ha...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Genomsnittsräntorna i juli

  Den 20/7 höjde Riksbanken styrräntan till 3,75 procent, vilket resulterade i en höjning av både den rörliga genomsnittsräntan och de bundna genomsnittsräntorna. Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg med 0,16 procentenheter under juli 2023. Genomsnittskunden fick 4,50 %...

  • Posted augusti 10, 2023
  • 0
 • Räntan på kvarskatt och anstånd höjs

  Den 1 augusti höjs den låga kostnadsräntan för underskott på skattekontot från 3,75 procent till 5 procent. Det påverkar den som har skatt eller avgift att betala och den som har anstånd med att betala skatter och...

  • Posted juli 26, 2023
  • 0
 • Genomsnitträntan på bolån 4 procent

  De rörliga genomsnittsräntorna nådde 4 procent under april för första gången sedan införandet av snitträntorna år 2015. Riksbankens höjning av styrräntan den 3 maj med 0,5 procentenheter (till 3,5 %) kommer att påverka majs genomsnittsränta. Den rörliga...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Svenskarnas skulder tredje högst i EU

  De svenska hushållens skulder består till störst del av bolån – som vuxit i takt med kraftigt ökande bostadspriser. – Den höga skuldsättningen gör hushållen sårbara vid ränteuppgångar, som vi sett det senaste året. Dessutom är hushållens...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Fortsatt ränteuppgång för kommunsektorn

  ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, den kvartalsvisa rapporten om upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld, är nu uppdaterad med ny data. Rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och affärer som registrerats av kommuner och regioner, samt deras bolag, i skuldförvaltningsverktyget...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Undvik ränta på kvarskatt genom extra inbetalning

  Från den 14 februari påförs ränta på kvarskatt över 30 000 kronor, räntan kan undvikas genom en extra inbetalning till Skatteverket senast den 13 februari. På lägre belopp påförs ränta från den 4 maj. Räntan är 3,75...

  • Posted februari 3, 2023
  • 0
 • 9 av 10 valde rörlig ränta i december

  9 av 10 nya villa- och bostadsrättskunder valde rörlig ränta på sitt bolån i december. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat dramatiskt jämfört med för ett år sedan. Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • SBAB höjer sparräntan till 2,25 procent

  SBAB höjer sparräntan för privatkunder med 0,25 procentenheter till 2,25 procent. Samtidigt höjs även inlåningsräntan för bostadsrättsföreningar och företag med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Förändringen träder i kraft på torsdag 26 januari. Förändringen innebär att SBAB...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Hur mycket måste du amortera

  Just när räntorna stiger kan det vara lockande att minska sin amortering, men reglerna verkar stå fast och undantagen är få. Då kan det vara en tröst att veta att du ändå bygger dig en starkare ekonomi...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0