All posts tagged "Räntechock"

  • Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

    Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande...

    • Posted januari 16, 2023
    • 0