All posts tagged "Rapport"

 • Privatvärdarna fortsätter gå med vinst visar ny rapport

  Hyresgästföreningen granskar varje år de privata fastighetsägarnas ekonomi, i rapporten Privatvärdarnas ekonomi. Utifrån fastighetsbolagens egna finansiella rapporter blir bilden tydlig, trots inflation och ökade taxor är det fortfarande en lönsam affär att äga fastigheter. Vinsten per hyreskrona...

  • Posted oktober 17, 2023
  • 0
 • Oslo-Sthlm 2.55 – kraftigt samhällsekonomiskt lönsamt

  I den möjlighetsstudie för Oslo-Stockholm som norska Jernbanedirektoratet och svenska Trafikverket tidigare gemensamt presenterat konstaterades att det antagligen fanns omfattande regionala samhällsekonomiska nyttor i stråket mellan Oslo och Stockholm. Men att dessa låg utanför avgränsningen för det...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Var tredje chef vabbar inte

  Var tredje chef vabbar inte, varför ni ska ta det på allvar. En färsk rapport från Försäkringskassan avslöjar en oroande klyfta i användningen av vård av barn (VAB), bland kvinnliga chefer jämfört med andra yrkesgrupper. Enligt rapporten utnyttjar...

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Örebroare kämpar med att närma sig andra i sorg

  Örebroare kämpar med att närma sig andra i sorg, enligt ny rapport. När livet sätts på paus och man genomgår en tuff period förlitar sig de flesta på familj, vänner och partner som stöd inte minst när...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Mediekonsumtionen stabiliseras på högre nivå

  Svenskarnas mediekonsumtion fortsätter vara på en högre nivå än innan pandemin. Det visar en ny rapport från Myndigheten för press, radio och tv. Rapporten visar även att vi tittar alltmer på streaming och mindre på tablålagd tv...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Ökade investeringar och långsamt växande skulder

  Kommuninvest publicerar nu rapporten ”Den kommunala låneskulden 2023”. Detta är den årliga summeringen av hur investeringar, lån och skulder utvecklas i kommunsektorn. Efter att investeringarna minskat under pandemiåren 2020 och 2021 växte den samlade investeringsvolymen i kommunsektorn...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Offentlig sektor sätter allt fler käppar i hjulen för småföretag

  Nästan hälften av alla företag tycker att det har blivit krångligare att delta i offentlig upphandling, det visar rapporten ”Offentlig upphandling och småföretag”, utgiven av Företagarna. Offentlig upphandling kan vara ett bra verktyg för att säkerställa en...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0
 • Plastföroreningar kan upphöra till 2040

  Plastföroreningar kan upphöra till 2040, med mer effektiva åtgärder. Nu presenterar de nordiska länderna en rapport med 15 globala åtgärder, som kan få plastföroreningar att upphöra till 2040. Rapporten är ett bidrag till förhandlingarna om ett nytt internationellt...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Strömmande vatten är mer än kilowattimmar

  Idag släpper Naturskyddsföreningen och WWF en rapport som sätter ljuset på de värden och nyttor i strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor, och som bör vägas in vid omprövningen av vattenkraften. När regeringen...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Köttjätten JBS tjänar stora pengar

  Köttjätten JBS tjänar stora pengar på miljöförstöring och djurlidande, en ny rapport från World Animal Protection visar att världens största köttproducent JBS är en katastrof för djur och miljö. Risken är nu uppenbar att företaget bidrar till...

  • Posted september 27, 2023
  • 0