All posts tagged "Rapport"

 • Örebroare kämpar med att närma sig andra i sorg

  Örebroare kämpar med att närma sig andra i sorg, enligt ny rapport. När livet sätts på paus och man genomgår en tuff period förlitar sig de flesta på familj, vänner och partner som stöd, inte minst när man...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Sex av tio bibliotekarier överväger att byta jobb

  En ny rapport från fackförbundet DIK visar att biblioteken brottas med resursbrist och otillbörlig påverkan, samtidigt som social oro, våld och skadegörelse är utbrett. Bristerna i arbetsmiljön gör att sex av tio bibliotekarier överväger att byta jobb,...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Hög tid för bostadspolitiskt ansvarstagande

  Rapport ”Allmännytta till någon nytta?”, hög tid för bostadspolitiskt ansvarstagande. I en ny rapport från Hyresgästföreningen region Mitt och region Aros-Gävle presenteras de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar att ge alla kommuninvånare möjlighet att leva i goda bostäder, även...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Hög sjuknärvaro bland anställda i handeln

  Sju av tio i handeln jobbar trots att de är sjuka, det visar en ny rapport från Handelsanställdas förbund. De vanligaste anledningarna att folk går sjuka till jobbet är att de inte vill lämna kollegorna i sticket,...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • 600 000 personer drabbade av cancer

  Nu släpper Cancerfonden tillsammans med Socialstyrelsen rapporten ”Cancer i siffror”, rapporten ger en samlad bild av cancerläget i Sverige just nu. Rapporten visar bland annat att överlevnaden i cancer ökat från 69 till 72 procent sedan 2016,...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Varför uppstår antisemitism

  Antisemitism anses ofta vara ett utländskt påfund kopplat till gamla fördomar och okunskap. Det är några resultat från en ny rapport av Forum för levande historia som undersökt svenska allmänhetens uppfattningar om orsaken till fördomar och fientlighet...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Utmaningar inom socialtjänsten så är läget i Örebro kommun

  Nyligen kom en rapport från fackförbundet Vision som beskriver svårigheter att rekrytera personal till Sveriges socialtjänster. I Örebro kommun är läget inte lika akut som i andra delar av landet, tack vare flera års arbete med att...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Brist på socialarbetare i Örebro län

  Behovet av personal till socialtjänsterna i det område där Örebro län ingår är akut, det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Nära åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera och behålla personal. Samtidigt uppger drygt hälften...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Makakapor utsätts för djurplågeri på sociala medier

  Det är ofta ett osynligt lidande förklätt till underhållning. Makakapor kläs ut, utsätts för falska räddningsaktioner eller plågas, ibland till döds, för gilla-markeringar och stora pengar. Rapporten “The cruelty you don’t see: The suffering behind pet macaques...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Ingenjörernas toppkrav på svenska arbetsgivare

  En inkluderande chef, diversifierade arbetsgrupper, snabbare rekryteringar, remote work, bra lön och ingen ålderism är några av kraven som toppar ingenjörernas lista när de väljer arbetsgivare. Allt enligt en ny rapport från TNG Tech – specialister inom...

  • Posted september 17, 2023
  • 0