All posts tagged "Rättsväsendet"

 • Antalet resurskrävande brott förväntas öka enligt rättsväsendet

  De kommande tre åren beräknas särskilt resurskrävande brott såsom mord och våldtäkter att öka, den bedömningen gör fem myndigheter i rättsväsendet som i dag lämnat en rapport till regeringen om framtida volymer i rättskedjan. Antalet inkomna brottsmisstankar...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Polisförbundet välkomnar satsningar på rättsväsendet

  Regeringen presenterar ytterligare satsningar på rättsväsendet. Tidigare utlovade budgetmedel för polislönesatsningar står kvar, vilket är ett viktigt besked för polistillväxten. – Vi måste bli fler poliser för att klara det brottsbekämpande uppdraget fullt ut, säger Polisförbundets ordförande...

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Trojan Shield får inte vara förgäves

  Det nyligen genomförda tillslaget mot den organiserade brottsligheten innebär en stor seger för svensk polis. Men nu måste hela rättsväsendet stärkas. – Sveriges Domstolar och Åklagarmyndigheten måste vara rustade för att kunna möta upp, säger Anna Nitzelius,...

  • Posted juni 15, 2021
  • 0
 • Känslor inom rättsväsendet behöver erkännas

  Det är viktigt att inse att anställda inom rättsväsendet, exempelvis åklagare och domare, påverkas av sina känslor i arbetet. Genom att tala öppet om det får man bättre möjligheter till reflektion och att hantera känslorna på ett...

  • Posted januari 26, 2019
  • 0
 • Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet

  Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet...

  • Posted januari 17, 2019
  • 0